CDA Uden< Naar CDA.nl

CDA kopstuk Mona Keijzer naar Uden
04-02-2015

   

Op maandag 11 mei was Mona Keijzer in Uden. Mona Keijzer is lid van de tweede kamer voor het CDA en houdt zich onder andere bezig met de transities in de zorg. De bijeenkomst vond plaats in Muzerijk. 
CDA Uden was verheugd met haar komst. Voorzitter Rached Dekker: 'De transities in zorg zijn op dit moment zeer actueel en verlopen nog lang niet vlekkeloos. Wij zijn trots dat zo'n belangrijke CDA'er naar Uden kwam.' Fractievoorzitster Mirjam de Groot vult hem aan: 'Deze avond zijn we specifiek in gegaan op de transitie van de jeugdzorg en Mona Keijzer ging, na haar presentatie, in discussie met de bezoekers.

Transformatie Jeugdzorg; nog een hele weg te gaan.

Per 01-01-2015 is de Transitie Jeugdzorg een feit. Kortweg houdt deze transitie in dat vanaf 1 januari 2015 alle gemeenten in Nederland zelf de AWBZ- (jeugd) hulp voor onze kinderen regelen en daarbij staat eigen kracht voorop.

Deze transitie mag op papier dan wel een feit zijn maar is de transformatie Jeugdzorg, het anders gaan denken, kijken en de uitvoering ervan, dat ook? Deze vraag stelde het CDA Uden zichzelf.

CDA Uden heeft de afgelopen maanden daarom diverse ronde tafelgesprekken gevoerd met directe betrokkenen. Ouders met kinderen die een PGB hebben of een Zorg in Natura indicatie. Maar ook zorgverleners zoals orthopedagogische hulpverleners, GGZ, Centrum Jeugd en Gezin, MEE en niet te vergeten, de mantelzorgers. Uiteraard zijn ook betrokkenen uit het onderwijsveld: schoolbesturen en interne begeleiders gesproken. Want ook zij hebben, naast deze transitie jeugdzorg en de gehele transformatie erna ook nog eens te maken met de komst van het passend onderwijs. Immers kinderen die gebruik maken van AWBZ-zorg hebben ook vaak behoefte aan extra ondersteuning op school.

Centrale vraag in de gesprekken was de ervaring en beleving van de betrokken rondom de transitie. En hoe verloopt nu de transformatie? Waar loopt u tegenaan? Kortom, wat gaat goed en wat niet?

Helaas heeft het CDA moeten vaststellen dat de transformatie van de jeugdzorg verre van vlekkeloos verloopt. Er zijn nog vele onbeantwoorde vragen. Maar ook onduidelijkheid en frustratie over de huidige regelgeving, de rompslomp en vrees voor de toekomst. Waar heb ik recht op na 2015? Wat betekent dit voor mijn kind en mijn gezin? Red ik het financieel nog wel? CDA Uden heeft de vele, vaak schrijnende verhalen, gehoord en vind dat er een signaal afgegeven moet worden richting Den Haag!

Mevrouw Keijzer is namens het CDA woordvoerder langdurige zorg (AWBZ), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), jeugdzorg, medische ethiek, emancipatie en cultuur. Regelmatig haalt zij het nieuws door haar betrokkenheid en de kritische vragen aan het kabinet m.b.t. deze transitie.

 terug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top