CDA Uden< Naar CDA.nl

Ernest de Groot in race voor 'groenste politicus'
20-04-2015

   

Ernest de Groot, CDA-lid en oud-wethouder van de gemeente Uden en tegenwoordig namens Water Natuurlijk lid van het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas, is in de race voor de titel 'groenste politicus van 2015'. Ernest is genomineerd vanwege zijn activiteiten voor Waterschap Aa en Maas, Water Natuurlijk, IVN, Vogelwacht, Vrijwillig Landschapsbeheer Uden, IVN Brabant en Brabants Landschap. Het afgelopen jaar heeft hij slagen gemaakt met wijst herstel, hoogveen herstel, ecologische verbindingszones, beekherstel en vismigratie. Verder voert hij actie tegen aantasting van de Maasheggen en haalde hij de finale van de Otter Challenge.

Er zijn op dit moment in totaal 26 bestuurders / politici genomineerd vanuit Europa, het rijk, de provincie, het waterschap en de gemeente.

Ernest kan nog wel wat Brabantse stemmen gebruiken, Stemmen kan tot 3 mei op https://www.facebook.com/natuurmonumenten/app_312437105575770 als per E-Mail : degroenstepoliticus@natuurmonumenten.nl

Binnen het waterschap Aa en Maas maakt Ernest zich al meer dan 20 jaar sterk voor waterconservering, verdrogingsbestrijding, natuurherstel, beekherstel (hermeandering), wijst herstel, aanleg van ecologische verbindingszones, rietzones en natuurvriendelijke oevers, vismigratie, alsmede water- en natuureducatie en recreatief medegebruik. Ecologisch gezond water staat daarbij centraal. Daarnaast is hij al 25 jaar actief voor het IVN Uden en het Vrijwillig Landschapsbeheer Uden en 17 jaar voor het Brabants Landschap (terreinbeheer).terug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top