CDA Uden< Naar CDA.nl

CDA en SP stemmen tegen begroting 2016
11-12-2015

   

 
  Oppositiepartijen CDA en SP hebben vorige week donderdag, bij de behandeling van de Programmabegroting 2016, tegengestemd. Beide partijen hebben, elk vanuit hun eigen zienswijze, kritiek op de begroting, dat de naam meegekregen heeft: 'Doen wat nodig is'. CDA en SP missen in de begroting investeringen voor zaken, die naar hun idee écht nodig zijn. De SP vindt de programmabegroting ambitieloos, het CDA mist, behalve ambitie, ook visie.
 
door Ankh van Burk   kliknieuws.nl
 
De SP mist de ambitie om de stijgende armoede te bestrijden, die in Uden meer toeneemt dan in buurgemeente Veghel. Ook de werkloosheid stijgt, met name onder jongeren en 45-plussers. Spencer Zeegers, fractievoorzitter: “We zien in de begroting wel een bedrag van twee ton opgenomen om meer ambtenaren voor de bijstandsbegeleiding aan te nemen, maar geen geld om te voorkomen dat mensen in de bijstand raken of om mensen uit de bijstand te halen.” Ook voor de zorg en betaalbare huurwoningen ziet de fractie geen perspectief in de begroting. Zeegers: “Nu het deelbudget voor de voormalige AWBZ verhoogd wordt, moet de gemeente de kans aangrijpen om met name thuiszorgmedewerkers beter te betalen.” De SP heeft geen goed woord over voor het sociaal woningbeleid. Zeegers: “Er komen al jaren geen betaalbare huurwoningen bij en de huren zijn te hoog geworden.” Kritisch punt voor de SP is de duurzaamheid, die Uden hoog in het vaandel heeft staan. “Dat wordt vooral met de mond beleden, maar niet in praktijk gebracht. Voor een voorstel van ons, dat is aangenomen om op braakliggend industrieterrein zonnepanelen te plaatsen, zien we in de begroting niets terug”, aldus Zeegers.
 
 
Accommodatiebeleid
Op twee punten vinden het CDA en de SP elkaar in hun kritiek. Beide partijen vinden het geen goede zaak om de huren van de wijkgebouwen te verhogen. Verenigingen en clubs komen daardoor in de problemen. Volgens de SP komt de sociale samenhang in de wijken in gevaar en voor het CDA telt ook het belang van ouderen, voor wie activiteiten in het wijkgebouw een welkome gelegenheid is om met anderen in contact te blijven. De bezuiniging op cultuur van € 150.000 vinden beide partijen geen goede zaak. Zij vrezen dat dat vooral ten koste gaat van de kleine instellingen. Het CDA is het eens met de huidige investeringen, maar mist de visie op de lange termijn. Miriam de Groot, fractievoorzitter: “Wij maken ons bezorgd om de bereikbaarheid van Uden als woon- en werkstad. De Rondweg en de Lippstadtsingel slibben dicht. Dat vraagt om een visie op de totale ontsluiting en bereikbaarheid van Uden. Wij pleiten voor een onderzoek naar de aanleg van een oostelijke randweg.” Zij vervolgt: “Het HOV dwars door Uden laten rijden gaat ten koste van een snelle verbinding. Wij vinden dat er teruggekeerd moet worden naar het oorspronkelijke idee, namelijk diverse haltes langs de A50.” Tot slot vindt het CDA dat de renovatie van de Markstraat niet uitgesteld kan worden. De Groot: “Om het centrum permanent aantrekkelijk te houden, moet de Marktstraat voor het eind van 2016 gerenoveerd worden in combinatie met verbetering van de verkeerssituatie.”terug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top