CDA Uden< Naar CDA.nl

Algemene Ledenvergadering 3 dec 2015
24-11-2015

   

Geacht CDA lid.

  Graag nodigen wij u uit voor de ledenbijeenkomst van het CDA Uden. Wij heten u van harte welkom op donderdag 3 december bij Muzerijk (Klarinetstraat 4, Uden). De inloop is vanaf 19:00 en om 19:15 willen we starten met de vergadering, zodat we om 20:00 kunnen starten met de ledenbijeenkomst.

Net als de vorige bijeenkomst zullen we aanvangen met de formele Algemene Ledenvergadering. Tijdens de vergadering behandelen we de begroting van 2016 en zullen wij een voorstel doen voor aanstelling van een nieuwe penningmeester, Koen Andringa. Tevens zal Fons Braks de functie als vice voorzitter neerleggen.

Om 20:00 starten we met de ledenbijeenkomst, waarbij we aandacht vragen voor het thema ‘Opschaling van gemeenten’. Een thema wat op dit moment veel belangstelling heeft in de Udense politiek. Dit is een thema wat ook in de regio speelt en daarom zijn alle geïnteresseerden uit de regio welkom om aan te sluiten. Mocht u iemand kennen in uw omgeving die aan wil sluiten, laat het dan weten!

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie en het bestuur van het CDA Uden

Eric Jongeneelen

Agenda ALV

19:00 inloop

19:15 – 20:00 formeel ( 1 t/m 7 )

20:00 – 22:30 programma  ( 8 t/m 10 )

AGENDA

1.Opening

2.Mededelingen - Woord van de voorzitter

3. Vaststellen agenda 3-12-2015 

4. Vaststellen verslag ALV 11-5-2015  

5. Financiële stukken - Vaststellen begroting 2016

6. Decharge penningmeester en vice voorzitter 

7. Voorstel: Aanstelling penningmeester Koen Andringa

8. Thema: opschaling gemeenten

9. Rondvraag

10. Uitleg aanvullend programma CDA Uden.

11. Sluiting formeel gedeelte van de vergaderingterug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top