CDA Uden< Naar CDA.nl

Udens college geeft geen gehoor aan oproepen (centrum)ondernemers.
12-02-2015

   

Meer dan 50 centrum-ondernemers waren maandag 30 november naar het gemeentehuis getrokken om hun zorg en bezwaar te uiten tegen het voorgenomen college besluit om de stichting Uden Promotion (SUP) op te heffen. De Stichting Uden Promotie heeft als missie Uden bij consumenten en ondernemers maximaal onder de aandacht te brengen. Daarbij begeleidt ze de ondernemers van het centrum van Uden om gezamenlijk de stad nog attractiever en gezelliger te maken.
 
Tijdens de REO-vergadering waren de centrum ondernemers dan ook aanwezig om de Stichting Uden Promotion ( SUP ) te steunen voor het vele werk welke namens hen verricht. Vijf ondernemers namen daarbij het woord en waren bijzonder kritisch over de informatienota van het college van B&W Uden. 
 
In deze informatienota wordt vermeld dat de SUP op moet gaan in een grotere organisatie om Uden te promoten. Dit houdt dus ook in dat de gelden die de ondernemers zelf inbrengen via de gevelbelasting ( €180.000,= ) niet meer door de SUP behartigd kunnen worden. Dit geld kan dan besteed worden voor de brede promotie van Uden in plaats van het winkelcentrum, waar de ondernemers zitten die hier voor betalen. Daarnaast wil dit college het geld voor het centrummanagement binnen 3 jaar terugbrengen naar nul. 

Willen we het centrummanagement in de huidige situatie handhaven, dan zal dit bekostigd moeten worden uit de €180,000,= van de centrumondernemers. Het gevolg zou dan kunnen zijn dat er bijvoorbeeld geen geld meer is voor feestverlichting of andere uitingen om het Udense winkelcentrum te promoten.

De roep van de ondernemers was dan ook: "Waarom iets weggooien als het goed is? Het SUP werkt perfect. Het is ons geld en we willen zelf kunnen bepalen wat er mee gebeurt."
Wethouder Vonk was duidelijk niet onder de indruk en benadrukte door te gaan met dit voornemen. Het voorstel van het CDA om het tijdelijk vooruit te schuiven, zodat de inbreng en opmerkingen van de ondernemers meegenomen kunnen worden vond bij de wethouder geen gehoor. 

Na de inspraakronde van de centrum ondernemers stond het nieuwe geurbeleid van Uden op de agenda. Ook op dit punt waren er verschillende insprekers. het nieuwe geurbeleid streeft volgens volgens ZLTO haar doel voorbij en leid tot geen enkele verbetering. Of zoals een groep agrarische ondernemers stelde: " Wij mochten meepraten maar geluisterd werd er niet. Alles stond op voorhand vast, we voelen ons niet serieus genomen door de gemeente"terug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top