CDA Uden< Naar CDA.nl

Maashorst gemeente
30-12-2015

   

CDA Uden kijkt terug op een succesvolle avond.

Op donderdag 3 december organiseerde het CDA Uden een open avond met als centraal thema de opschaling van onze regio en de mogelijkheden van de Maashorst regio. Dit thema heeft op dit moment veel belangstelling bij de Udense burger, de Udense politiek, en uiteraard ook in de regio. CDA Uden heeft deze avond georganiseerd om met haar  leden en alle geïnteresseerden in de regio over dit onderwerp te discussiëren en te luisteren naar de mening en gevoelens van de Udense burgers.  

Maashorst gemeente: Economie, werkgelegenheid én leefbaarheid

Vorige maand zijn de raadsleden van Uden, Landerd en Bernheze  op uitnodiging van de gemeente Uden bij elkaar gekomen voor een eerste kennismaking op het thema Maashorst-gemeente. Er zijn daarbij  vele rationele en emotionele afwegingen te maken. 

Omdat welvaart en welzijn beginnen bij een krachtige economie is dit voor de avond al snel de rode draad. Noord-Oost Brabant neemt een centrale economische positie in: tussen de Maasvlakte cq Randstad en het Ruhrgebied en wordt ook wel de motor van de Nederlandse economie genoemd.

Het Maashorst gebied bevindt zich binnen een zeer verstedelijkt gebied met een goede infrastructuur van snelwegen en vaarwegen. Tijdens de avond werd een mooi vergelijk gemaakt met het Central Park in New York (zie foto) De A58 - A67-A59 en de A73 en de industriële bedrijvigheid  bevinden zich allemaal om de Maashorst heen. Het rijk investeert daartoe de komende jaren in de bereikbaarheid van Zuid-Nederland:  400 miljoen euro voor de A58 Tilburg-Eindhoven, 180 miljoen voor de A67. Ondertussen is de Zuid-Willemsvaart uitgediept voor vaarklasse IV en wordt de N279 opgewaardeerd naar een 'robuuste' ontsluiting. 

De vraag voor de toekomst lijkt te liggen op het draagvlak: hoe de bestuurlijke inrichting moet leiden tot een gebied dat zich kan meten met de internationale topregio's ? 
Met andere woorden hoe kunnen we van de Maashorst als 'groene long' binnen een verstedelijkt gebied economisch interessant maken, een eigen positie laten verwerven voor de welvaart en welzijn van haar inwoners. Blijven de gemeenten  Uden, Landerd, Bernheze en wellicht Boekel zelfstandig opereren of kunnen zij een gemeenschappelijke noemer formuleren?

Er werd deze avond zeer levendig gediscussieerd over dit onderwerp.  De resultaten van deze avond worden binnenkort gepresenteerd en zullen dienen als vertrekpunt voor onze visie over een eventueel nieuw te vormen gemeente.

Mirjam de Groot

Fractievoorzitter CDA Udenterug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top