CDA Uden< Naar CDA.nl

Motie herinrichting Oudedijk odiliapeel
19-02-2016

   

Donderdag 18 februari jongstleden, heeft CDA een 'motie vreemd aan de orde van de dag' ingediend.De motie heeft betrekking op een ontstane situatie in Odiliapeel;

 Nadat een werkgroep, waarin Odiliapeel breed vertegenwoordigd was, onder begeleiding van de gemeente een plan had ontwikkeld voor de herinrichting van de Oudedijk en het nieuwe MFA-plein, werd dit plan afgelopen week door de gemeente zonder enig overleg van tafel geveegd. zie motie terraveenplein - 2.pdf

De leden van de werkgroep waren onthutst, mede ook omdat er door de gemeente op 7 oktober jl al een zeer positief ontvangen bijeenkomst in Terra Victa had plaatsgevonden.

Omdat zowel de Raad als het college burgerparticipatie voorstaat, heeft CDA Uden deze motie ingediend. De motie werd unaniem aangenomen. Hierdoor komen op korte termijn nieuwe gesprekken met de werkgroep waarbij het door hen ontwikkelde plan als uitgangspunt gaat dienen. Een mooi succes voor CDA Uden.terug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top