CDA Uden< Naar CDA.nl

Openbaar vervoer in de kerkdorpen
31-03-2016

   

Tijdens de raadsvergadering van 31 maart, heeft het CDA bij monde van Franko van Lankvelt, een vraag gesteld tijdens het vragenuur. Van Lankvelt vroeg aandacht voor het openbaar vervoer in de kerkdorpen Volkel en Odiliapeel. Vanaf december 2014 rijden er 's avonds na 18.00uur en in de weekenden geen bussen meer vanuit de richting Mill doorde genoemde kerkdorpen naar Uden. Al meer dan een jaar wordt in overleg met het ambtelijk apparaat gezocht naar een oplossing. Er zit geen vooruitgang in dit proces.
 
Het CDA-raadslid stelde aan wethouder Van Merwerode de vraag wat hij nu gaat doen om het aankomende kwartaal geregeld te krijgen dat deze lijndiensten weer worden opgenomen in het zogenaamde busboekje. Deze aanvraag zal gedaan moeten worden in kwartaal 2 van 2016. Van Merwerode gaf aan dat hij in overleg met de dorpsraad een business case gaat maken en deze gaat bespreken met betrokken partijen (o.a. Arriva en de Provincie Noord Brabant).
 
De wethouder bevestigde hetgeen vermeld staat in het coalitie-akkoord dat het openbaar vervoer in de kerkdorpen goed geregeld moet worden.
Het CDA wil dat dit statement uit het coalitie-akkoord ook in daden omgezet wordt en benadrukte dat het nu echt tijd wordt voor concrete actie om het openbaar vervoer te regelen voor Odiliapeel en Volkel.
 terug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top