CDA Uden< Naar CDA.nl

CDA Uden: 'Meer invloed van de raad is gewenst'
05-07-2016

   

Bij veel belangrijke zaken is invloed van de gemeenteraad steeds beperkter. CDA Uden wil dat de raad meestuurt". Het CDA Uden stelt dit nu ter discussie en roept alle fracties in de gemeenteraad op om mee te denken over een oplossing, want lekker loopt het niet.

Gemeenten werken steeds meer samen. De gemeenteraad komt daardoor op grotere afstand te staan van de besluitvorming en heeft steeds minder rechtstreekse beïnvloedingsmogelijkheden, waardoor het voor raadsleden lastig is om grip te houden en waar nodig bij te sturen op bestuurlijke samenwerking.  Landelijk is de roep om meer invloed en grip de laatste jaren  sterk toegenomen.   Terwijl het aantal en de omvang van de samenwerkingen, alsmede de impact op onze inwoners steeds meer toeneemt is de raad zoekende naar de juiste invulling van zijn rol.  Dit zie je terug in diverse onderzoeken van rekenkamers en adviesorganen. 

Uit een aantal recente onderzoeken ontstaat een beeld  van onvoldoende sturing op de doelrealisatie en de beheersing van de risico’s van deelname aan verbonden partijen en worden visie, beleidsvoornemens en nadere regels ten aanzien van de verbonden partijen gemist. 1 De informatievoorziening aan de raad over de bestuurlijke samenwerking kan een stuk beter. En de raad wordt uitgedaagd ten aanzien van samenwerking zelf een meer (pro-) actieve rol te spelen. 2 

In Uden kennen we de opstartproblemen bij BSOB en ODBN. Wat hebben we daarvan geleerd en hoe kunnen we deze in de toekomst beperken?  Eind 2014 zijn namens onze raad vijf, als zwaar aangemerkte, samenwerkingsverbanden aangeschreven om een aantal verbeterpunten door te voeren. 3  Welk effect heeft dit gehad?

lees verder op Memo-fractie-CDA---Beeldvormende-avond-Gemeenschappelijke-Regelingen.pdf

 terug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top