CDA Uden< Naar CDA.nl

Subsidie MRK
21-06-2016

   

Het CDA zal woensdag, 22 juni,  in de commissievergadering AZ, tijdens de begrotingsbespreking, de vorig jaar ingevoerde bezuiniging wederom ter discussie stellen. Nu het museum voldaan heeft in haar opdracht 'cultureel lef en ondernemerschap', vind het CDA dat de gemeente Uden niet achter kan blijven in een financiële ondersteuning van deze ambitie.

Donderdag j.l. heeft het CDA een presentatie bijgewoond in het MRK:

'naar een nieuw museum: kunst, klooster, kruidentuin'

Een programma met de ambitie om een kwaliteitsslag te maken en meer bezoekers te trekken.

Naast uitwerking van een integrale visie  en het ontwerpen van plannen is met name veel aandacht geschonken aan fondswerving. Met succes, want het beoogde startbudget van circa een half miljoen op een ambitie van 750.000 euro  is inmiddels bijeengebracht. Het museum is hard op weg om (met een buitengewoon kleine bezetting aan actieve betaalde staf en 50 vrijwilligers) niet alleen haar ambitie te verwezenlijken, maar ook een belangrijke landelijke culturele speler te worden en tegelijkertijd voor Uden een trekker voor de vrijetijdseconomie.

Het CDA zal woensdag in de commissievergadering AZ, tijdens de begrotingsbespreking, de vorig jaar ingevoerde bezuiniging wederom ter discussie stellen. Nu het museum voldaan heeft in haar opdracht 'cultureel lef en ondernemerschap', vind het CDA dat de gemeente Uden niet achter kan blijven in een financiële ondersteuning van deze ambitie.

Rene Jetten

CDA terug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top