CDA Uden< Naar CDA.nl

Schriftelijke vraag over Parallelweg
07-06-2016

 
In Odiliapeel staat op verkeerskundig gebied veel te gebeuren. Dit zijn vooral positieve ontwikkelingen. De nieuwe rotonde N264-Oudedijk, de verlengde Noordlaan en de herinrichting van de Oudedijk gaan er voor zorgen dat de verkeerafwikkeling in en rond Odiliapeel anders zal gaan verlopen. 
Vanuit het dorp bestaat ook al langer de wens voor een parallelweg tussen de nieuw aan te leggen rotonde en de Rogstraat. Dit is opgenomen in het GVVP. In het ontwerp van deze rotonde is reeds rekening gehouden met deze toekomstige parallelweg. Ook tussen de Rode Eiklaan en de N277 is een parallelweg wenselijk. 
Vanaf de Rogstraat tot aan de verlengde Noordlaan, en vanaf de verlengde Noordlaan tot aan de Rode Eiklaan, wordt reeds een parallelweg langs de N264 gerealiseerd. Dit is een onderdeel van het project ‘verlengde Noordlaan’. 
Om de doorstroming van het verkeer op de N264 maximaal te bevorderen, is het wenselijk dat het langzaam verkeer niet op de N264 rijdt. Aangezien het langzaam verkeer in de toekomst verder ontmoedigd zal worden om door de kern van Odiliapeel te rijden, zal de druk van langzaam verkeer op de N264 mogelijk toenemen. 
Bij de provincie worden de projecten ‘rotonde N264’ en ‘verlengde Noordlaan’ los van elkaar voorbereid en uitgevoerd. 
 
Vragen:
1) Is het college het er mee eens dat het wenselijk is dat het langzaam verkeer niet op de N264 rijdt?
 
2) Is de parallelweg tussen de rotonde N264-Oudelijk en de Rogstraat (verlengde Noordlaan) met de provincie besproken? En zo ja, wat is er besproken?
 
3) Is het college het met het CDA eens dat een parallelweg tussen de nieuw aan te leggen rotonde en de Rogstraat, de doorstroming op de N264 alsmede de verkeersveiligheid zal bevorderen?
 
4) Waarom heeft het college er niet voor gekozen de parallelweg tegelijkertijd met de nieuwe rotonde en de aansluiting verlengde Noordlaan te realiseren? 
 
5) Hoe gaat het college ervoor zorgen dat deze parallelweg zo snel mogelijk gerealiseerd gaat worden en de benodigde procedures worden opgestart? 
 

 

 

 

Franko van Lankvelt |Raadslid

Commissielid: REO


franko@cdauden.nl terug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top