CDA Uden< Naar CDA.nl

Schriftelijke vraag Niemeskant Volkel
07-12-2016

   

CDA Uden heeft een schriftelijke vraag gesteld aan het college van B&W over nieuwbouw in Volkel. Volgens het CDA is het belangrijk dat er gestart wordt met de ontwikkeling van plan Niemeskant. Nu de kE-zonering is aangepast, is er ruimte ontstaan voor woningbouw waardoor op termijn Volkel West met de huidige dorpskern verbonden kan worden. Vanwege de lange doorlooptijd van dit soort projecten, wil het CDA weten wanneer er met de ontwikkeling gestart gaat worden. 

Schriftelijke vraag

Onderwerp: Niemeskant Volkel

De ‘Niemeskant’ in Volkel is al jarenlang in beeld om woningbouw te realiseren. Dat was eerder niet mogelijk vanwege de Ke-zonering ter plaatse. Op 4 september 2015 is het luchthavenbesluit voor de militaire luchthaven Volkel vastgesteld. Met dit luchthavenbesluit is de Ke-zonering ter hoogte van Niemeskant aangepast waardoor de mogelijkheid is ontstaan voor woningbouw. De laatste jaren is er volop gebouwd op Volkel West en op dit moment wordt er gebouwd op Volkel West II. Het is een lang gekoesterde wens dat Volkel West in de toekomst met de huidige dorpskern verbonden gaat worden. Ook dat is nu dus mogelijk. Het CDA is van mening dat de tijd aangebroken is om plan Niemeskant te ontwikkelen. Vanwege de doorlooptijd van dit soort trajecten en het vol raken van Volkel West II, is het volgens het CDA zelfs van belang hier op korte termijn mee te starten.

Vragen:

1) Is het College het met het CDA eens dat ‘Niemeskant’ een geschikte plek is om woningbouw te realiseren (teneinde Volkel West met de huidige dorpskern te kunnen verbinden) ?

2) Deelt het college de mening van het CDA dat het wenselijk is om snel te starten met de voorbereidingen voor woningbouw op Niemeskant ?

a. Zo ja, wanneer zou daarmee gestart kunnen worden ?

b. Zo nee, waarom niet ?

 

 

 

Franko van Lankvelt |Raadslid

Commissielid: REO


franko@cdauden.nl terug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top