CDA Uden< Naar CDA.nl

Algemene Beschouwingen Begroting Gemeente Uden 2017
11-09-2016

   

Bij het presenteren van de begroting horen algemene beschouwingen. Het is daarbij gebruikelijk dat de verschillende partijen met elkaar in discussie gaan over de door het College voor het komend begrotingsjaar gepresenteerde plannen.

Het CDA heeft de begroting met belangstelling gelezen. Maar zijn we er ook door geïnspireerd geraakt? Geeft uw begroting een gedurfde en uitdagende kijk op de toekomst? Kijkt het College van Uden verder dan de spreekwoordelijke neus lang is of passen ze eigenlijk vooral nog op de winkel?

Het CDA gaat bij deze Algemene Beschouwingen niet in op de details. We kiezen ervoor om ten aanzien van een aantal voor Uden belangrijke speerpunten onze visie weer te geven. In een tijd waarin het economisch wellicht beter gaat en het College meer te besteden heeft zien we dat er, ook in Uden, zorgen zijn over de toekomst. Mensen begrijpen elkaar niet meer, raken het vertrouwen in elkaar en vooral de overheid kwijt en zijn het beu dat alles wordt vertaald in geld en regels. Juist daarom moeten we juist nu en vooral samen met de inwoners van Uden plannen maken. En proberen de inwoners van Uden het vertrouwen in de toekomst, als is het maar een klein beetje, terug te geven

Dit College staat stil, het CDA wil verder…

 

Bestuurlijke vernieuwing

Is het College bereid om in het voorjaar van 2017 te starten met de ontwikkeling van een Visiedocument 2030 en zo ja, op welke wijze zult u de inwoners van zowel de gemeentes Uden als Landerd daarbij betrekken?

Herindeling

Op welke concrete wijze en op welke termijn gaat het College de inwoners van Uden betrekken bij de ontwikkeling van de herindelingsplannen?

Bereikbaarheid en economie

Wat gaat het College er aan doen om het centrum en haar bedrijvigheid in woord en daad te ondersteunen teneinde de marktpositie van het centrum te bestendigen en te versterken?

Ouderen in Uden

Wat gaat het College er concreet aan doen om goed voorbereid te zijn op de uitdagingen die het groeiend aantal ouderen in Uden met zich meebrengen?

Tot slot…

Onze gemeente is een mooie gemeente waar het voor een groot deel van onze inwoners en bedrijven plezierig is om te wonen en te werken. Het CDA blijft zich inzetten om te zorgen dat dit zo blijft. Uden is het waard dat wij ook het komende jaar weer met veel ambitie werken aan zorg voor elkaar en kansen voor iedereen.

Lees hier de Algemene Beschouwingen 2016 CDA Uden (1).pdfterug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top