CDA Uden< Naar CDA.nl

20 McMeters te veel!
16-12-2016

   

CDA fractie stemt tegen Foodcourt Uden.... maar is niet tegen de komst van het Foodcourt in Uden.

Gisteravond heeft de CDA fractie in de gemeenteraad tegen het voorstel voor de vestiging van het foodcourt langs de A50 gestemd en daarbij een stemverklaring afgelegd.

Mirjam de Groot: “Het CDA Uden is niet tegen het foodcourt, maar wel tegen de wijze waarop dit tot stand is gekomen en de manier waarop het wordt uitgevoerd. Ons grootste bezwaar ligt daarbij in de hoogte van de zogenoemde ‘attentiemast’ (reclamemast) van 40 meter. Deze past niet in de groene omgeving van de Maashorst en de skyline van Uden.”

In 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met een masterplan voor de ontwikkeling van Uden-Noord. Hierin staat ook de mogelijkheid benoemd om op de locatie langs de A50 snelweg-gerelateerde horeca, bijvoorbeeld fastfood, te realiseren. Enige tijd geleden werd de Raad geïnformeerd over plannen voor een foodcourt. Tijdens de beeldvormende bijeenkomst op 21 november werd de volledige omvang van het plan duidelijk. Inclusief een attentiemast van 40 meter hoog en ruim 6 meter breed. Hierbij werd meteen aangegeven dat een foodcourt zonder die mast geen optie zou zijn: geen mast, geen foodcourt! Ook bleek dat de gemeente inmiddels grond had aangekocht en veel kosten had gemaakt en begroot voor de ontwikkeling. Alleen met het doorgaan van het plan konden die kosten worden gecompenseerd.

In de commissie REO op 28 november heeft de fractie kritische vragen gesteld aan wethouder Peereboom. Al snel bleek dat vragen en opmerkingen eigenlijk geen zin meer hadden. Het plan lag er, take it or leave it! Maar erger nog, de wethouder legde de verantwoordelijkheid bij de Raad. Als het plan niet door zou gaan, dan waren de gevolgen groot, vooral financieel. We hoorden dreigementen als: “We worden dan als Uden een onbetrouwbare partner voor ontwikkelaars” en “er is een kans dat de projectontwikkelaar een schadeclaim gaat indienen”. Uuuhm… wie is er hier onbetrouwbaar?

Het CDA is niet tegen een foodcourt. Het biedt kansen voor de werkgelegenheid en is volgens velen van toegevoegde waarde voor Uden.  Peilingen op social media (in verschillende maten van betrouwbaarheid) lieten ook zien dat velen er enthousiast over zijn. Wij hadden echter liever gezien dat dit plan werd opgenomen in een visie en ontwikkeling van het totale gebied. Geen ‘postzegelplan’. Ook zagen we voor wat betreft het benzinestation kansen voor lokale ondernemers, die zijn er nu niet. En… we hebben, samen met de omwonenden, grote bezwaren tegen de enorme reclamemast. 40 MacMeters maar liefst! We dienden zelfs een amendement in waarmee de mast tot maximaal 20 meter zou worden verlaagd. Beter passend in de gebruikelijke regels. Maar de wethouder bleef volhouden: Geen mast, geen foodcourt! En de coalitie volgde zoals gewoonlijk gedwee.

Conclusie:

Wederom heeft dit College laten zien, dat inspraak en betrokkenheid door en van inwoners van Uden een farce is. Bühneparticipatie. Als inwoner mag je iets vinden als alles al rond is. De Raad mag iets vinden als alles al rond is. Het CDA hecht wél veel waarde aan goede inspraak. Het College neemt een risico, maar maakt de Raad verantwoordelijk!terug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top