CDA Uden< Naar CDA.nl

Nieuwjaars bijeenkomst
13-01-2017

   

Tijdens de gezellige nieuwjaarbijeenkomst is er terug gekeken naar afgelopen periode en werden de behaalde punten opgesomd.

Het CDA Uden heeft ervoor gezorgd dat jongeren onder de 18 jaar niet ingezet mogen worden voor mantelzorg in hun gezin. Zij kunnen dus niet verplicht worden om voor hun zieke ouder of familielid te zorgen. Daardoor hebben zij een betere kans om hun opleiding af te maken. Deze regeling heeft de landelijke pers gehaald en werd zeer positief ontvangen.

De ontsluiting van Uden staat al jaren hoog op de agenda van CDA Uden. Een oostelijke randweg is een belangrijke mogelijkheid om de ontsluiting, alsmede de veiligheid op de Lipstadsingel, te verbeteren. Op dit moment wordt in regionaal en provinciaal CDA verband actie ondernomen. CDA Uden is mede initiator in deze.

Door een aanpassing van het geurbeleid, heeft het CDA er voor gezorgd dat ondernemers voldoende mogelijkheden behouden om hun veehouderijbedrijven milieuvriendelijker te maken. Stankoverlast in de toekomst wordt hierdoor verminderd.

Nadat dorpsbewoners van Odiliapeel in samenwerking met de gemeente, een ontwerp hadden gemaakt van het nieuwe MFA'plein, wilde de gemeente die alsnog volledig van de tafel vegen. Een motie van het CDA om dit te voorkomen, werd raadsbreed aangenomen. Het ontwerp van de dorpsbewoners wordt alsnog tot uitvoering gebracht.

Onder aanvoering van CDA-raadslid Franko van Lankvelt heeft een afvaardiging van de gemeenteraad een nieuwe nota van uitgangspunten opgesteld om tot goede prestatie-afspraken met AREA te kunnen komen. Belangrijke onderdelen van deze nota zijn o.a. meer sociale woningbouw en meer woningbouw in de kerkdorpen Odiliapeel en Volkel.

Toegankelijkheid van openbare gebouwen is voor het CDA erg belangrijk. Om die reden heeft CDA Uden er via een motie voor gezorgd dat er in het nieuwe kind-centrum in Odiliapeel alsnog een lift kon worden gerealiseerd. Deze was geschrapt vanwege noodzakelijke bezuinigingen op de bouwkosten. Als onderdeel van het nieuwe MFA Odiliapeel is een goede toegankelijkheid zeer belangrijk, ook voor (tijdelijk) mindervalide mensen.

Ook de komende jaren willen wij ons sterk maken voor gezin, veiligheid, onderwijs, wonen, werk en inkomen van de burgers van Uden, Volkel en Odiliapeel en spannen ons daarvoor in.

Hierbij kijken we niet alleen terug naar de resultaten van de achter ons liggende periode maar ook naar de doelen van de voor ons liggende periode. 

 terug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top