CDA Uden< Naar CDA.nl

Openheid en toegankelijkheid van het hele Maashorstgebied
16-02-2017

   

Het CDA is voor openheid van het gehele Maashorst gebied voor de mens. Openheid en toegankelijkheid van het hele Maashorstgebied is altijd het uitgangspunt geweest van CDA Uden. 
Onze inwoners moeten gebruik kunnen maken van dit prachtige gebied met respect voor de natuur. Daar doen we het voor, we investeren in natuur om het te gebruiken. 
Ook de Wisent kan een bijdrage leveren aan het natuurgebied mits ze geen belemmering vormt voor het recreatief gebruik.  Dit alles moet uitgevoerd worden binnen de kaders die in het ibep (inrichtings- en beheerplan) Maashorst 2015-2019 zijn afgesproken.

 CDA Uden roept op tot een tussentijdse evaluatie van het ibep en de proef met de wisenten. Dit naar aanleiding van vele geluiden die CDA Uden hebben bereikt, aangaande het recreatief gebruik van de Maashorst. Om reden van deze onrust heeft CDA Uden een motie ingediend in de raadsvergadering van 16 februari 2017. Het is van belang dat de gemeenteraad van Uden zich hierover een beeld vormt en uitspreekt.
Deze motie is, na een uitvoerig en inhoudelijk debat, met een grote meerderheid aangenomen.
CDA Uden geeft hiermee nadrukkelijk gehoor aan de oproep van de Udense recreanten om in actie te komen. 

Lees hier de motie Motie CDA - Evaluatie Maashorst.pdfterug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top