CDA Uden< Naar CDA.nl

Algemene ledenvergadering
14-03-2017

   

Op 10 april vindt de Algemene ledenvergadering CDA Uden plaats.

 U bent van harte welkom bij ontmoetingsplein MuzeRijk, Klarinetstraat 4 in Uden.Aanvang 19.30 uur

 1.Opening formele agenda (19:30) 
 2.Mededelingen
 3. Vaststellen verslag ALV 07-09-2016
 4. Financiële stukken
          a) vaststellen jaarrekening 2016   
          b) vaststellen begroting 2017       
 5. Uitleg route naar de verkiezingen 2018
 6. Rondvraag
 7. Sluiting formeel gedeelte (20:15)
 
 20:30: terugblik Tweede Kamerverkiezingen en vooruitblik gemeenteraadsverkiezingen 2018 samen met Erik  Ronnesterug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top