CDA Uden< Naar CDA.nl

Uden moet bouwen voor de toekomst
04-01-2017

   

  CDA Uden heeft op donderdag 30 maart tijdens de commissie Ruimte Economie en Financien, aandacht gevraagd voor de demografische ontwikkelingen in Uden. Uden heeft relatief minder meer persoons huishoudens zonder kinderen, minder meer persoons huishoudens met kinderen en meer ouderen, dan de regio. CDA raadslid Franko van Lankvelt vindt dit zorgelijk voor de toekomst van Uden.

Volgens van Lankvelt is het hard nodig dat de starterslening weer in het leven wordt geroepen. Wethouder Peerenboom heeft eerder al gezegd met een informatienota hieromtrent naar de raad te komen. Tevens vindt CDA Uden het belangrijk dat er meer goedkope huurwoningen komen in Uden.

CDA vroeg om extra aandacht voor de verhuurdersheffing. Uden ligt in zogenaamd 'schaarstegebied' waardoor woningen die tussen 2017 en 2021 gebouwd worden op extra aftrek kunnen rekenen waardoor de huur lager uit komt.
Ook voor ouderen die extra gebouwd te worden. 'De bevolking van Uden is gemiddeld wat ouder dan in de rest van de regio' aldus Van Lankvelt, 'het woningbouwprogramma zal hier rekening mee moeten houden door maatwerk te leveren voor die categorie van de Udense mensen.' CDA Uden vindt dat deze ontwikkelingen meegenomen moeten worden in het woningbouwprogramma. Uden moet bouwen voor een gezonde toekomst.terug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top