CDA Uden< Naar CDA.nl

Motie: Uden dementie vriendelijke gemeente
15-05-2017

   

Tijdens de raadsvergadering van 11 mei heeft CDA raadslid Ellen Alofs een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend om van Uden een dementie vriendelijke gemeente te maken.
De motie is unaniem door de raad aangenomen.
 
In een dementie vriendelijke gemeente is het leven van mensen die aan dementie lijden minder ingewikkeld. Hierdoor kunnen zij langer zelfstandig blijven wonen en langer maatschappelijk actief zijn.
 
Er wordt voorlichting en informatie gegeven over dementie aan burgers, scholing aan beleid- en loket medewerkers. Mantelzorgers worden goed ondersteund , er is voldoende respijtzorg, vrijwilliger kunnen ingezet worden bij de zorg voor mensen met dementie. Er is een breed scala aan voorzieningen die een gemeente moet hebben voordat zij een zich een dementie vriendelijke gemeente mag noemen.
 
In Uden is een goed ouderen beleid maar nu gaan we nog een stapje verder in het aanbod van voorzieningen en zeker ook in de ondersteuning van mantelzorgers.
Het CDA Uden is blij met die extra stap die we kunnen zetten door het aannemen van deze motie.
 terug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top