CDA Uden< Naar CDA.nl

Brief van Sybrand Buma
17-05-2017

   

De onderhandelingen over de vorming van een kabinet bestaande uit VVD, CDA, D66 en GroenLinks zijn mislukt en dat is teleurstellend. Na twee maanden is uiteindelijk gebleken dat op het punt van asiel en migratie geen overeenstemming was te bereiken.
 
De formatiepoging van deze vier partijen is gestart nadat de overgrote meerderheid van de adviezen uit de Tweede Kamer in deze richting wees. Het is vanaf de eerste dag niet een vanzelfsprekende combinatie geweest. Deze partijen hebben voor de verkiezingen niet zelden lijnrecht tegenover elkaar gestaan.
 
Tegelijkertijd zat er een logica in een formatiepoging van de grootste partij aangevuld met de drie grootste winnaars. Het CDA heeft daar uit volle overtuiging aan deelgenomen. Met het doel de formatie te laten slagen. Daarom ben ik teleurgesteld over het mislukken ervan.
 
Nederland heeft behoefte aan een nieuw en daadkrachtig kabinet. Economisch gaat het in Nederland steeds beter, maar de zorgen van Nederlanders zijn groot. De opdracht waar ons land voor staat is daarom nog net zo groot als op 15 maart. Er is perspectief nodig voor de toekomst.
 
Een antwoord op de zorgen van heel veel Nederlanders. Die zorgen zijn niet populistisch. Ze zijn oprecht en diep gevoeld. Over de verruwing van de samenleving. Over immigratie en integratie. Over onze identiteit in een veranderende wereld. Over de zorg en de arbeidsmarkt. En over zekerheid en bescherming in tijden van globalisering en informatisering.
 
Om de uitdagingen aan te kunnen is het wat het CDA betreft nodig om te komen tot een stabiel kabinet dat kan steunen op een meerderheid in beide Kamers. Dat zal nu met een andere samenstelling moeten.

Sybrand Bumaterug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top