CDA Uden< Naar CDA.nl

Antwoorden op de schriftelijke vragen over hemelwaterafvoer
06-02-2017

   

In de commissievergadering van 1 juni jl, heeft CDA aanvullende vragen gesteld over de antwoorden die zij kreeg op de schriftelijke vragen over hemelwaterafvoer op eigen terrein. Doordat Uden een zeer hoge norm aanhoudt voor wat betreft hemelwaterafvoer op eigen terrein,worden bouwkosten van woningen, wellicht onnodig, verhoogd. Het is zelfs in sommige situaties zo, dat de benodigde voorzieningen
nauwelijks gerealiseerd kunnen worden op het kavel.
 

Tijdens de vergadering hield Frank Verwijst van bouwkundig adviesbureau Verwijst BV, een inhoudelijk onderbouwd betoog over de problematieken die deze normstelling oplevert. Hij gaf aan dat vele ondernemers met hem hier tegen aan lopen. Verwijst vroeg de raad om de toegezegde evaluatie te vervroegen naar juli, daar waar toegezegd was dit na een jaar te doen.
 

De wethouder en de raad stemde in met een snelle evaluatie. CDA was hiermee ingenomen, immers: onnodig verhoogde bouwkosten weerhoudt jongeren om te bouwen in Uden of de kerkdorpen. Woordvoerder Franko van Lankvelt van CDA Uden:'CDA Uden maakt zich op meerdere fronten hard om er voor te zorgen dat er volop gebouwd kan worden in Uden, bijvoorbeeld als het gaat over dit soort technische aangelegenheden maar een ander voorbeeld is de starterslening die onlangs op de agenda stond.'terug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top