CDA Uden< Naar CDA.nl

Wat zou jij doen met een miljoen?
14-09-2017

   

 
CDA Uden organiseert thema-avond Bereikbaarheid en verkeersveiligheid.
 
 
Datum: woensdag 1 november 2017

Locatie: Kunst & Co, Mondriaanplein 16, Uden (hoofdingang bibliotheek)
 
 
Met de vraag "Wat zou jij doen met een miljoen? organiseert het CDA Uden dit najaar 5 thema bijeenkomsten over belangrijke toekomstvragen die elke Udenaar aangaan: Meedoen & Meebeslissen, Werken & Winkelen, Wonen, Jong zijn & Oud worden en Veilig Bereikbaar.
 
De thema bijeenkomsten duren ongeveer 2 uur en worden steeds ingeleid door (ervarings)deskundigen. Doel van de avond is het samen van gedachten wisselen over de toekomst van Uden: wat zijn jouw wensen, ideeën en idealen? Als je 1 miljoen euro te besteden had, wat zou je dan willen realiseren op de lange én korte termijn?
 
 
Programma:
19.00 uur: ontvangst met koffie
19.30 uur: Gerard Tertoolen; ‘Verkeersgedrag in Uden’
20.30 uur: pauze
20.45 uur: Karel van der Leegte; ‘verbetering leefomgeving N264’
21.45 uur: einde
 

Dr. Gerard Tertoolen (dr.) is verkeerspsycholoog. Studeerde psychologie aan Universiteit Utrecht en is daarna gepromoveerd op de raakvakken tussen psychologie en mobiliteit. Werkte voor o.a. RIVM, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, en TNO. Hij is nu verbonden aan adviesbureau XTNT, experts in Traffic and Transport en heeft zijn eigen bedrijf De Verkeerspsycholoog GTi.

 http://deverkeerspsycholoog.nl/

Hij houdt zich bezig met gedragsbeïnvloeding in het verkeer: verkeersveiligheid, modal shift en Human Factors (o.a. begrijpelijkheid infra en bebording). 
Gerard over zijn presentatie: “verkeer is voor het overgrote deel gedrag. Voer voor psychologen dus. Ik laat zien waarom we de dingen doen die we doen in het verkeer, maar vooral ook waarom we dingen niet doen die we eigenlijk zouden moeten doen. Ik pas dit toe op een aantal situaties in Uden en kom met concrete tips over hoe verkeersgedrag te veranderen is vanuit de psychologie.”
 
Karel van der Leegte is vice-voorzitter van de ‘stichting leefomgeving N264’. Op deze avond zal Karel, namens de stichting, met de aanwezigen in gesprek gaan over de opwaardering van de N264. Hij zal nader stilstaan bij het thema ‘smart mobility’ en ingaan op de doelstellingen van deze nieuwe udense stichting die betrekking hebben op de onderwerpen fijnstof, geluidsoverlast en verkeersveiligheid. Voorafgaand aan de presentatie van Karel van der Leegte, zal centrummanager Rene Jetten uitleg geven over het belang van een goede bereikbaarheid van Uden, vanuit een breder regionaal perspectief. 

Aanvang 19:00 uur bij Kunst&Co (hoofdingang bibliotheek Mondriaanplein)

 

U hoeft zich niet vooraf aan te melden. Wij verwelkomen u graag op deze avondterug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top