CDA Uden< Naar CDA.nl

Schriftelijke vraag over : Glasvezel in buitengebied
19-09-2017

Op 26 juni 2017 is in de commissie REF gesproken over glasvezel in het buitengebied. Dit onderwerp kwam ter sprake bij het thema over de begroting. Dit thema speelt al lang (het staat immers ook vermeld in het coalitieprogramma) maar in al die jaren is nauwelijks vooruitgang geboekt. Inmiddels is de urgentie hoog. Omliggende gemeenten maken op dit gebied wel vorderingen en het is zuur voor de betrokkenen dat Uden achterblijft. In voormelde commissievergadering gaf wethouder Van de Berg aan, juist die dag, te zijn gestart met een onderzoek. Hij zou o.a. gaan onderzoeken hoeveel mensen aangesloten willen worden op glasvezel en hoeveel ze bij willen dragen. Tevens gaf wethouder Van den Berg aan dat dit thema bij uitstek geschikt is om Gebiedsplatform Buitengebied erbij te betrekken.

De fractie van CDA Uden heeft de volgende vragen aan het college:

1. Hoeveel mensen in het buitengebied zijn inmiddels benaderd?

2. Welk percentage van de benaderden geeft aan aangesloten te willen worden op glasvezel?

3. Welke indicatie kunt u afgeven m.b.t. de hoogte van het bedrag dat deze mensen gemiddeld bij willen dragen?

4. Hoe is gebiedsplatform Buitengebied bij dit onderzoek betrokken door de gemeente ?

5. Is het college bereid een aanvullende offerte toe te voegen aan de begroting? Dit is immers toegezegd mits het onderzoek daar aanleiding toe zou geven.

Urgentie

In de ogen van de fractie van CDA is de urgentie groot vanwege de aankomende begroting in november 2017. Wij vragen u deze vragen te beantwoorden voor 1 oktober 2017. De agendacommissie wordt verzocht om de beantwoording van het college te agenderen voor de eerstvolgende commissievergadering op 5 oktober 2017.

 

 

Franko van Lankvelt |Raadslid

Commissielid: REO


f.lankvelt@raad-uden.nl

Maak kennis met Frankoterug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top