CDA Uden< Naar CDA.nl

ALGEMENE BESCHOUWINGEN BEGROTING GEMEENTE UDEN 2018
31-10-2017

   

 

 Onze kracht is Udense denkkracht!

Een goede gemeentebegroting wordt gemaakt met en door de Udense samenleving. Bij het maken van plannen gebruik maken van Udense denkkracht. We beslissen samen waar gemeenschapsgeld naar toe gaat. Om klaar te zijn voor de toekomst vraagt het CDA Uden nú om actie van het college op de volgende punten:

Bereikbaarheid:
CDA Uden blijft geloven in een oostelijke randweg en focust op de opwaardering van de N264.

Verkeersveiligheid:
samenwerken met Veilig Verkeer Nederland en de verkeersouders om verkeersveiligheid rond scholen te verbeteren. Veiligheid van kinderen mag nooit een punt van discussie zijn!

Centrum:
er is een totaalvisie nodig op de toekomst van Uden en het centrum als regionaal winkel- en ontspanningsgebied. En nú: verhoog het onderhoudsniveau en werk aan uitstraling!

Wonen:
Uden is een gemeente voor iedereen. Dat betekent: betaalbaar wonen, flexibele woonvormen, mantelzorgwoningen én in het bijzonder woningbouw voor senioren (vooral in de kerkdorpen).
 
Ouderen:
wonen naar behoefte en maak haast met Uden als dementievriendelijke gemeente.

Digitale bereikbaarheid:
het buitengebied moet digitaal bereikbaar zijn. Aan de slag met aanleg glasvezel. Maak je coalitiebelofte waar!

Sportief Uden:
de binnensportverenigingen verdienen ondersteuning met goedeaccommodaties. Zo zetten we Uden ook nationaal als sportstad op de kaart.

Lees hier onze uitgebreide Algemen Beschouwingen

 terug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top