CDA Uden< Naar CDA.nl

Oostelijke Rondweg
17-11-2017

   

Op donderdagavond 16 november, stond het rapport van Goudappel & Cofeng, over de oostelijke randweg in Uden op de agenda van de commissievergadering.

CDA Uden had dit rapport geagendeerd ter bespreking. CDA Uden wilde de wethouder bevragen over de inhoud van de onderzoeksopdracht.
De stichting 'Leefomgeving N264' maakte van de gelegenheid gebruik om de commissie toe te spreken. In een helder betoog plaatste Bastiaan Beun namens de stichting zijn kanttekeningen bij het rapport. De conclusies van het rapport zouden wellicht anders zijn, als uitgegaan was van actuele verkeerscijfers in plaats van de gebruikte verkeerscijfers uit 2010.
Beun adviseerde de gemeenteraad, na een vraag van CDA Uden, om het onderzoek over te laten doen.
Wethouder van Merwerode kwam met 3 toezeggingen. Ten eerste gaat hij een gesprek arrangeren met de stichting en met Goudappel&Cofeng. Ten tweede zegde hij toe, dat de conclusies herzien gaan worden als daar aanleiding toe is (bv vanwege de verkeerscijfers) en ten derde zegde hij toe de raad te informeren over het gesprek.
CDA Uden is zeer tevreden met bovenstaande en is de stichting Leefomgeving N264 zeer erkentelijk voor haar inbreng.

https://www.bd.nl/uden/cijfers-over-verkeer-op-n264-bij-uden-worden-opnieuw-bekeken~a480b99d/  terug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top