CDA Uden< Naar CDA.nl

Jong geleerd… gastles op het Udens College
24-12-2017

   

In het kader van onze openbare fractievergaderingen gaf Maurits van den Bosch de afgelopen weken gastlessen aan leerlingen 4VWO van het Udens College.

De leerlingen gingen bij het vak maatschappijleer in op ‘democratische besluitvorming’ en sloten dit thema af met ‘het gemeentebestuur’. Ze kregen van Maurits uitleg over het lokaal bestuur en gingen in de tweede les met elkaar in discussie.

De centrale vraag was daarbij: hoe kun jij als jongere invloed uitoefenen op en meebeslissen over je eigen omgeving?

Op 16 januari gaat een aantal leerlingen met elkaar in debat over een door henzelf geschreven raadsadvies. Ze doen dit in de raadzaal van het gemeentehuis.

 terug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top