CDA Uden< Naar CDA.nl

Scholieren Udens College in debat over Jeugdgemeenteraad
12-01-2018

   

In december gaf CDA lijsttrekker en burgerraadslid Maurits van den Bosch twee gastlessen aan vier

klassen VWO IV van het Udens College. Aanstaande dinsdag 16 januari gaan 25 leerlingen met
elkaar in debat in de raadszaal van het gemeentehuis over een door henzelf geschreven
Raadsadvies ‘De jeugdgemeenteraad’.
 
In december volgden de leerlingen bij het vak maatschappijleer (docent Robert-Jan Gruijthuijzen)
lessen over democratische besluitvorming. De laatste paar lessen werden ingevuld door Maurits van
den Bosch (die in zijn vorige raadsperiode in Woudrichem ook betrokken was bij de
Kindergemeenteraad). In de eerste les werd uitleg gegeven over de werking van het lokale bestuur.
Wat doet de Raad, het College etc.? Tijdens de tweede les konden de leerlingen met elkaar in
gesprek over de betrokkenheid van jongeren bij het lokaal bestuur. Als ‘huiswerk’ werd hen gevraagd
hier een fictief raadsadvies over te schrijven.
 
Op 16 januari gaan de leerlingen tijdens een nagespeelde raadsvergadering met elkaar in debat over
het voorstel om een zogenoemde ‘Jeugdgemeenteraad’ in het leven te roepen. Hoe moet het
georganiseerd worden, wat zijn de rechten en plichten van de leden en wat mag het gaan kosten? De
vergadering vindt ook echt plaats in de raadszaal en wordt voorgezeten door CDA fractievoorzitter
Franko van Lankvelt.
 
De avond duurt van 19.30 – 21.00 uur.
 
 
 terug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top