CDA Uden< Naar CDA.nl

Ontzetting en boosheid over Peelse bossen
17-01-2018

   

Schriftelijke vragen over Peelse bossen.

   In Odiliapeel wordt met ontzetting en boosheid gereageerd op de huidige situatie in de Peelse bossen (zie onderstaande foto's).

De gemeente Uden streeft naar een gevarieerder bos met meer afwisseling en natuurwaarde. Om die reden wordt een dunning uitgevoerd. Wij hebben begrip voor het streven. Echter, de manier waarop op dit moment de werkzaamheden plaatsvinden, en de, op het oog, desastreuze gevolgen voor het bos en de aanwezige dieren, roepen veel vragen op.

Wij vinden dat er zorgvuldig met het bosgebied en de dieren moet worden omgegaan. Recente voorbeelden in Uden, bijvoorbeeld de ontwikkelingen aangaande het klimaatbos in Uden en de dassenburgt bij de rotonde in Odiliapeel, laten zien dat de gemeenteraad zorgvuldigheid ook belangrijk vindt. Des te groter is de verbazing bij de bewoners van Odiliapeel en ons over de huidige situatie in de Peelse bossen.

Vragen:

1. Los van het doel van de dunning, heeft het uitvoeren van de activiteiten stevige gevolgen voor het milieu. Wij vragen ons daarom af of voor deze activiteit een Milieu Effect Rapportage is opgesteld. Indien dat niet zo is: wat is dan de afweging geweest om het niet te doen? Indien dat wel zo is: wat waren de conclusies van de MER?

2. Als in Uden bomen gekapt of gerooid worden, moet er vaak gecompenseerd worden door het terug planten van meer bomen. Hoe gaat u hier in dit geval mee om?terug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top