CDA Uden< Naar CDA.nl

Hoe kan de jeugd meer z’n stem laten horen.
19-01-2018

   

In het kader van onze openbare fractievergaderingen zocht burgerraadslid en lijsttrekker Maurits van den Bosch contact met docent Robert-Jan Gruijthuijzen en samen organiseerden ze twee lesuren 'lokale democratie'

   Als je een jaar of 15 bent, staat de (lokale) politiek natuurlijk best ver van je af. Als leerling van VWO 4 heb je wel wat anders aan je hoofd.

Slides gastlessen Udens College.pptx

Toch krijgen deze leerlingen van het Udens College in december 2017 bij het vak Maatschappijleer een aantal lessen over democratische besluitvorming. En dat sluit dan weer mooi aan bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. In het kader van onze openbare fractievergaderingen zocht burgerraadslid en lijsttrekker Maurits van den Bosch contact met docent Robert-Jan Gruijthuijzen en samen organiseerden ze twee lesuren ‘lokale democratie’. In het eerste lesuur legde Maurits uit hoe de lokale politiek ‘werkt’ en in het tweede uur konden de leerlingen met elkaar in gesprek over een aantal vragen. Centraal stond daarbij: hoe kan de jeugd meer z’n stem laten horen?

 Maar het mooiste kwam nog… Op 16 januari werden de leerlingen uitgenodigd om in de raadzaal van het gemeentehuis een debat te houden over een door henzelf geschreven raadsadvies.

Raadsvoorstel Udens College - Jeugdgemeenteraad.pdf.

 Met dit raadsadvies wilden de leerlingen een aanzet geven tot het organiseren van een jeugdgemeenteraad in Uden. Nog wat onzeker schoven 25 moedige leerlingen aan de vergadertafel, maar onder voorzitterschap van Franko van Lankvelt werd het al snel een verhit debat. Met een echte eerste en tweede termijn, interrupties en een stemronde. De discussie ging vooral over de ‘waarde’ van de jeugdgemeenteraad (wat doet de echte raad ermee?), de frequentie en het tijdstip én de wijze waarop je lid wordt (en blijft). Bekijk de video op

https://www.facebook.com/cdauden.nl/videos/748135832047359/

De leerlingen op de publieke tribune luisterden ademloos mee. In totaal kwamen zo’n 60 leerlingen naar deze avond, waarvan er meerdere echt politici in de dop bleken te zijn. Eindconclusie: ja, de leerlingen van 4 VWO van het Udens College zien een jeugdgemeenteraad zeker zitten, als moet er aan de organisatie ervan nog wel wat gesleuteld worden.

De CDA fractie neemt deze conclusie ter harte en komt er binnenkort in de ‘echte’ raad op terug!

 

 terug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top