CDA Uden< Naar CDA.nl

Motie glasvezel unaniem aangenomen
23-02-2018

   

 
Afgelopen weken heeft CDA Uden zich keihard ingezet om een eerste stap te kunnen zetten naar de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Uden. De motie van CDA Uden werd op donderdag 22 februari unaniem door de gemeenteraad aangenomen.
 
 
Nadat het CDA de informatienota over dit onderwerp had geagendeerd voor de commissievergadering van 8 februari, is zij keihard aan de slag gegaan om een breedgedragen opdracht aan het college te schrijven. De afgelopen weken is er intensief gewerkt aan het schrijven van deze opdracht (een zogenaamde motie) waarin aan het college de opdracht wordt gegeven om een overzicht te maken van adequate digitale mogelijkheden met bijbehorende kosten. Tevens moet het college inventariseren hoeveel mensen daadwerkelijk aan willen sluiten bij verschillende niveaus qua eigen bijdrage. Alle overige fracties hebben uiteindelijk deze motie mede ondertekend. 
 
CDA is blij dat er eindelijk vorderingen zijn om het buitengebied digitaal te ontsluiten en zal zich blijven inzetten om ook de benodigde vervolgstappen te zetten. terug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top