CDA Uden< Naar CDA.nl

Zorgkosten
06-03-2018

   

Veel Udenaren maken zich zorgen over de kosten die zij moeten maken om zorg te kunnen krijgen. Het eigen risico is de afgelopen jaren steeds hoger geworden en voor veel andere zorg en medicijnen moeten soms hoge eigen bijdragen worden betaald. Daardoor zijn veel mensen onzeker of zij de zorg kunnen blijven betalen, die ze nu of later nodig hebben.

Het CDA heeft zich in de Tweede Kamer en in Uden de afgelopen jaren hard gemaakt om deze kosten voor de zorg te beperken en stapeling aan eigen betalingen te voorkomen. Dat is dankzij het CDA ook in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet gekomen. We gaan de komende jaren op een gerichte manier de stapeling van eigen betalingen in de zorg aanpakken.

  • We voeren een maximum in dat u per jaar kwijt mag zijn aan eigen betalingen voor medicijnen. Dat kan veel geld schelen als u voor meerdere dure medicijnen moet bijbetalen.
  • Mensen die in verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een handicap wonen, hoeven vanaf 2019 de helft minder vermogensinkomensbijtelling te betalen. Door deze maatregel teren ouderen in verpleeghuizen minder op hun spaargeld in.
  • Er komt een vast tarief voor mensen die thuis wonen en zorg via de WMO krijgen. Dit abonnementstarief zal voor veel mensen een forse verlaging betekenen van de eigen bijdrage voor zorg die u nu van de gemeente ontvangt.
  • Deze kabinetsperiode zal het eigen risico niet verder stijgen. Voor de huisarts hoeft u geen eigen risico te betalen.

Met al deze maatregelen zorgt het CDA ervoor dat u ook in de komende jaren de zorg krijgt die u nodig heeft. Daarvoor zorgen onze politici in Den Haag, maar ook onze kandidaten voor de gemeenteraad in Uden

Stem Positief. Stem CDA

#positiefgestemd

 terug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top