CDA Uden< Naar CDA.nl

Versterking lokale journalistiek
16-03-2018

   

 

CDA Brabant stelt vragen over versterking lokale journalistiek. Een punt wat ook bij CDA Uden in het programma staat.

  In veel kleine Brabantse gemeenten staat de lokale journalistiek onder druk. Dit is een risico voor de lokale democratie. Journalisten vervullen immers een belangrijke en onmisbare rol als tegenmacht van het lokaal bestuur. Zij moeten politiek en bestuur controleren, inwoners informeren over de besluitvorming en heersende opvattingen en aldus bijdragen aan de opkomstbevordering bij verkiezingen.

In het regeerakkoord is 5 miljoen euro uitgetrokken voor versterking van de regionale onderzoeksjournalistiek. Ook heeft de minister beschikking over een budget voor regionale en lokale journalistiek dat nog ‘op de plank’ ligt. Over de besteding van dit geld moeten nog afspraken worden gemaakt met provincies en gemeenten.

Gegeven al deze ontwikkelingen heeft het CDA Brabant voor u de volgende vragen:

  1. Bent u met het CDA van mening dat regionale en lokale media een belangrijke rol hebben als tegenmacht van het lokaal bestuur?

 

  1. Hebt u al met de minister gesproken over het budget voor regionale onderzoeksjournalistiek? Indien ja, wat was de uitkomst van dit gesprek? Indien niet, wanneer gaat een gesprek plaatsvinden?

 

  1. Bent u bereid om, vanuit de verbindende rol van de provincie, de lokale en regionale omroepen, dag- en weekbladen én online media in onze provincie uit te nodigen op het Provinciehuis en samen te kijken wat noodzakelijk is voor een sterke lokale journalistiek in Brabant?

 

  1. Bent u bereid om vanuit de provincie de lokale journalistiek financieel te versterken?

Indien niet, waarom niet?

 

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!

Met vriendelijke groet,

Namens de CDA-fractie,

Marianne van der Sloot

Marcel Deryckereterug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top