CDA Uden< Naar CDA.nl

Coalitie akkoord ondertekend
14-04-2018

   

Bij de succesvol verlopen gemeenteraadsverkiezingen 2018 is het CDA ondanks zetelverlies de tweede partij van de gemeente Uden geworden. Ik mag u met groot plezier en genoegen mededelen dat het CDA Uden samen met de partijen Jong Uden, Gewoon Uden en VVD/Leefbaar zal deelnemen aan een nieuw college. Vandaag is het officieel bevestigd door ondertekening van de documenten.

De afgelopen weken is er dagelijks intensief gewerkt aan een coalitie akkoord waar donderdagavond 12 april het definitieve akkoord uit is ontstaan. De komende vier jaar zal Franko van Lankvelt, na 8 jaar raadslidmaatschap, de wethouders-positie gaan vervullen. Zijn portefeuille zal naast het tweede loco-burgemeesterschap bestaan uit:

  • Verkeer en vervoer (inclusief openbaar vervoer/ HOV, GVVP, parkeren)
  • Natuur en landschap (inclusief De Maashorst)
  • Ruimtelijke ordening (inclusief transformatie en leegstand, WABO/ VTH)
  • Implementatie Omgevingswet 
  • Wonen/ volkshuisvesting (inclusief prestatieafspraken Area)
  • Milieu en volksgezondheid (ruimtelijke aspecten van volksgezondheid) en ODBN
  • Duurzaamheid en klimaatadaptatie
  • Financiën (P&C-cyclus, accountant, BIZOB en BSOB)

 

 

 

Met het toetreden van Franko van Lankvelt tot het college van burgemeester en wethouders is er een plaats vrijgekomen in de fractie. Deze zal, conform de verkiezingsuitslag, worden ingevuld door Peter van Orsouw. De totale fractie bestaat met ingang van donderdag 19 april 2018 uit, Maurits van den Bosch, Ellen Alofs, Jurgen Minten en Peter van Orsouw. Op deze dag zal tevens de installatie van zowel Franko van Lankvelt als Peter van Orsouw plaatsvinden

Namens bestuur & fractie CDA Uden

Rached Dekker
Voorzitter CDA Udenterug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top