CDA Uden< Naar CDA.nl

Jong Uden, CDA , Gewoon Uden en VVD-Leefbaar Uden vormen nieuwe coalitie
14-04-2018

   


Jong Uden, CDA, Gewoon Uden en VVD-Leefbaar Uden vormen de nieuwe coalitie van de gemeente Uden. Vandaag ondertekenden de vier partijen het coalitieakkoord 2018-2022 met de titel: 'Bruisend Uden: daar wil je zijn, daar wil je blijven!'  (coalitieakkoord-2018-2022.pdf )

Gijs van Heeswijk (Jong Uden), Franko van Lankvelt (CDA), Ingrid Verkuijlen (Gewoon Uden) en Maarten Prinssen (VVD-Leefbaar Uden) worden de nieuwe wethouders.

Inhoud akkoord op hoofdlijnen
Uden heeft een regionale functie die gezelligheid en gastvrijheid ademt. Samen met de groene omgeving maakt het dat het in Uden goed toeven is. Wij willen de concurrentiepositie verstevigen. Om een grote rol te kunnen blijven spelen in de regio, willen we Uden optimaal bereikbaar houden. Zowel op korte als op lange termijn. Ook in de toekomst willen we in de regio zichtbaar zijn en een belangrijke rol spelen. Daar is bestuurskracht voor nodig. Wij maken ons dan ook hard voor opschaling.

Groen
Uden is letterlijk en figuurlijk een groene gemeente. Je ziet het meteen als je door onze wijken fietst: veel groen, veel ruimte. Buiten de bebouwde kom vind je onze groene parels Bedaf en de Maashorst. Het is fijn wonen in zo’n groene omgeving. Daar zijn we dan ook zuinig op. Wij handhaven de ambitie dat Uden in 2035 energieneutraal is. We stimuleren en ondersteunen duurzame initiatieven uit de Udense samenleving.

Gezond
Goede en efficiënte zorg zijn voor ons van grote waarde. Geen van onze inwoners mag tussen wal en schip vallen. We gaan voor minder overhead en meer handen aan het bed. We kiezen voor lokale zorg waar het kan en (boven)regionaal waar het moet. Doelstelling is een Gezond Uden, daarom zetten we extra in op preventie. Voorkomen is beter dan genezen. Wij vinden het belangrijk dat inwoners goed kunnen sporten. Het biedt ontspanning, is gezond en versterkt de sociale cohesie. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de buitensport; we gaan nu investeren in de binnensport. Hiermee dragen we bij aan een Gezond Uden.

Gezellig
In Uden vinden vele evenementen plaats, zoals de jaarlijkse kermis, de Schapendag in Odiliapeel, Festyland in Volkel en Uden-on-ice. Er is altijd wel iets te beleven in Uden. Onze ambitie is om méér evenementen naar Uden te halen, deze optimaal te faciliteren en beter over onze gemeente te spreiden. We maken goede afspraken met het cultuurveld. We willen dat instellingen meer aandacht hebben voor cultuureducatie en de algemene ontwikkeling van de Udense jeugd. Het verhogen van de creativiteit en kwaliteit hiervan zijn voor ons belangrijke uitgangspunten.

Gastvrij
Je voelt dat je in Uden van harte welkom bent. We maken ontmoetingen mogelijk en hebben echt aandacht voor elkaar. We moderniseren in overleg met de buurt de ontmoetingsplekken voor jong en oud. We zijn ervan overtuigd dat aantrekkelijk vormgegeven ontmoetingsplekken het gebruik ervan verhogen. Door het gevarieerde aanbod van winkels, de compacte vorm en de parkeermogelijkheden midden in het centrum, staat Uden bekend als gezellig winkelcentrum. Dat willen we graag versterken. We zorgen samen met alle partners dat het centrum van Uden ook in de toekomst bruisend blijft. We blijven investeren in het centrum. De lasten voor inwoners en bedrijven blijven op hetzelfde niveau.

Gezamenlijk
Wij zijn een dienstbare, gastvrije gemeente, waarin onze inwoners en onze gasten zich welkom, gehoord en betrokken voelen. Er is de afgelopen jaren veel gedaan rond democratische vernieuwing en burger- en overheidsparticipatie in Uden. Samen met het lokale bedrijfsleven en onderwijsinstellingen ontwikkelen we nieuwe producten en stimuleren we kennisoverdracht.terug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top