CDA Uden< Naar CDA.nl

schriftelijke vraag: varkenspest
25-09-2018

   

  

De afgelopen dagen werden we opgeschrikt door berichten over de in België aangetroffen met Afrikaanse varkenspest besmette wilde zwijnen.

De gevolgen van een uitbraak van varkenspest in 1997 staat velen nog vers in het geheugen. Destijds was Boekel daarvan het ‘epicentrum’ en werd in Uden het crisiscentrum gevestigd.

Tot zover ons bekend zijn er in de gemeente Uden nog geen wilde zwijnen gesignaleerd. Wel is ons bekend dat in de gemeente Gemert/Bakel (De Mortel) in grote getale wilde zwijnen zijn gesignaleerd.

Wij kunnen ons voorstellen dat varkensboeren in deze regio in het algemeen en in de gemeente Uden in het bijzonder, zich naar aanleiding van deze berichten veel zorgen maken.

Derhalve heeft de fractie van het CDA Uden de volgende vragen aan het college:

1. Op welke wijze bent u inmiddels in overleg met overheden, instanties en belanghebbenden over de ontstane situatie?

2. Beschikt de gemeente Uden over een up to date plan van aanpak/calamiteitenplan met betrekking tot een eventuele uitbraak van varkenspest en wanneer wordt dit plan in werking gezet?

3. Welke mogelijkheden heeft u en zet u in om de hierboven genoemde zorgen van de agrariërs weg te nemen of te reduceren?

indiener:

     Jürgen Minten

     terug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top