CDA Uden< Naar CDA.nl

Reclame variant rotonde adoptieplan
03-12-2018

   

In de raadsvergadering van 9 november 2006 is destijds, op initiatief van de fractie van CDA, de motie ‘rotonde adoptieplan’ aangenomen. De strekking van de motie is dat de inrichting en het onderhoud van een rotonde worden verzorgd door en voor rekening komen van de adoptant.

https://www.bd.nl/uden-veghel-e-o/cda-wil-haast-met-aangepast-adoptieplan-voor-rotondes-uden~a8e66675/  

De fractie van CDA heeft geïnformeerd naar de huidige stand van zaken en is ter ore gekomen dat het voorgaande college het rotonde adoptieplan ‘on hold’ heeft gezet n.a.v. ongewenste ontwikkelingen, te weten:

  1. er zijn nog maar twee rotondes geadopteerd;
  2. de inrichting van die rotondes voldoet niet aan de eisen.

Navraag leert dat er echter wel een nieuwe opzet van dit plan in de maak is dat wordt opgenomen in het nieuw te ontwikkelen reclamebeleid van de gemeente. In deze variant is de gemeente zelf verantwoordelijk voor de inrichting en het onderhoud van de rotondes. Ondernemers kunnen wel een reclamebord laten plaatsen op een rotonde. Daar dienen ze dan een vergoeding voor te betalen.

Een andere vertaling van de motie, maar met hetzelfde gewenste effect. Namelijk verzorgd ingerichte rotondes die goed worden onderhouden met daaraan gekoppeld een verdienmodel dat wordt ingezet om in een deel van de kosten te voorzien. Niets mis mee, goed plan! De fractie van CDA is benieuwd naar de concrete uitwerking van het college.

Het probleem wat zich voor doet is de termijn waarbinnen e.e.a. in werking kan treden. Volgens de planning wordt de besluitvorming over het nieuwe reclamebeleid pas verwacht in het 4e kwartaal van 2019. Dan ligt het voor de hand dat de inwerkingtreding van het reclamebeleid aanvangt op 1 januari 2020 en duurt het nog ruim een jaar voordat de ondernemers die daar in geïnteresseerd zijn de rotondes kunnen inzetten voor reclamedoeleinden waaruit de gemeente inkomsten kan genereren.  

De fractie van CDA heeft de volgende vragen aan het college:

  1. Is de fractie van CDA juist geïnformeerd over de hierboven geschetste stand van zaken, én, is het college voornemens om in te zetten op ‘de reclame variant’ van het rotonde adoptieplan?
  2. Is het mogelijk – en is het college bereid - om ‘de reclame variant’ van het rotonde adoptieplan los te koppelen van het vaststellen van het reclamebeleid, zodat het zo snel mogelijk in werking kan treden en dat niet noodzakelijk gewacht hoeft te worden tot 2020.

Indiener: Peter van Orsouwterug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top