CDA Uden< Naar CDA.nl

Schriftelijke vragen over lagere OZB voor verenigingen.
10-12-2018

   

Op 14 november nam de Tweede Kamer het amendement Omtzigt cs (35026, nr. 52) aan.

 Hierdoor kunnen gemeentes, na aanname van het belastingplan in de Eerste Kamer, ervoor kiezen om bij sportclubs, scoutingverenigingen, speeltuinverenigingen, dorps-en buurthuizen en andere ANBI en SBBI’s niet langer het hoge OZB – tarief voor niet woningen (lees: bedrijven) in rekening te brengen, maar het lage OZB-tarief voor woningen. amendement CDA ozb tarieven.pdf

Het CDA Uden heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld over de mogelijkheden in onze gemeente. Graag willen we weten wat de voordelen zijn voor deze instellingen in Uden. Onze verenigingen zijn tenslotte de ‘smeerolie’ van de samenleving. 

SCHRIFTELIJKE VRAAG

Artikel 32 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad

Onderwerp: Ozb-woningtarief bij instellingen van sociaal belang

Op initiatief van de fractie van het CDA heeft de Tweede Kamer ingestemd met een amendement dat artikel 220f van de Gemeentewet wijzigt (TK 35026, nr. 52). Het amendement maakt mogelijk dat sportaccommodaties, dorpshuizen en andere instellingen van sociaal belang het woningtarief in rekening gebracht krijgen voor de ozb in plaats van het (hogere) tarief voor niet-woningen. De wijziging gaat in per 1 januari 2019. Het blijkt echter (VNG Thema’s) dat er ook onduidelijkheden bestaan met betrekking tot de reikwijdte van het amendement.

De fractie van CDA heeft de volgende vragen aan het college van b&w:

1.

Op welke wijze heeft het college reeds contact gehad met de VNG of anderszins met betrekking tot de hierboven genoemde wijziging van de gemeentewet en eventuele onduidelijkheden hieromtrent?

2.

Welke mogelijkheden heeft het college om deze verandering in de Gemeentewet in de gemeente Uden toe te passen?

3.

Op welke verenigingen en andere Udense instellingen van sociaal belang is het ozb tarief voor niet-woningen op dit moment van toepassing?

4.

Wat zijn de financiële implicaties voor de begroting 2019 enerzijds en de voordelen voor Udense instellingen van sociaal belang anderzijds zijn, indien de gemeente Uden gebruik maakt van de mogelijkheden om het woningtarief toe te passen per 1 januari 2019?

 

Indiener. Maurits van den Bosch

 

 terug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top