CDA Uden< Naar CDA.nl

Verkiezingsborden plaatsen.
23-02-2019

   

  Vanmorgen weer met een groep CDA mensen op pad om verkiezingsborden te plaatsen. Belangrijk om het CDA goed vertegenwoordigd in de Provinciale Staten te krijgen en vooral deelnemend in het het College van Gedeputeerde Staten!

We zijn klaar voor de campagne en zetten onze kandidaat Coen Hendriks (nr 8) in de spotlights.Lijst 2 CDA. 

https://www.cda.nl/noord-brabant/meierijstad/mensen/coen-hendriks/  

Voor de ontsluiting en bereikbaarheid van Uden hebben we de beste vertegenwoordigers in Den Bosch nodig. Het CDA Brabant heeft de bereikbaarheid van Uden specifiek opgenomen in het verkiezingsprogramma. Ga dus vooral stemmen op 20 maart en stem dan op het CDA!

De borden zijn beplakt. 20 maart verkiezingen Provinciale Statenterug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top