CDA Uden< Naar CDA.nl

Inbreng CDA Uden bij herindeling
01-10-2019

   

Maandagavond kwamen de politieke partijen uit Uden en Landerd voor het eerst in de openbaarheid samen bijeen om te praten over de geplande fusie tot de nieuwe gemeente Maashorst. Hieronder staat de inbreng van CDA Uden verwoord door fractievoorzitter Maurits van den Bosch.

Voorzitter,

We staan aan de vooravond van een belangrijke beslissing. Het instemmen met het herindelingsontwerp betekent een zo goed als definitief  ‘ja’ voor de herindeling met de gemeente Landerd. Ik zeg met nadruk de gemeente Landerd. De gemeente Uden gaat samen met de gemeente Landerd en zij vormen de gemeente Maashorst. Schaijk, Reek, Zeeland, Oventje, Volkel, Odiliapeel en Uden blijven gewoon bestaan. Woonplaatsen waar mensen aan gehecht zijn, elk met hun eigen cultuur en sociaal netwerk. Kernen met een eigen lokale economie en verenigingsleven. Juist daarom gaat een herindeling altijd gepaard met emotie. Emotie die de betrokkenheid van de inwoners toont. En daar moeten we alleen maar blij mee zijn. Tegelijkertijd zien we dat op momenten dat de inwoners formeel inspraak hebben, daar weinig gebruik van wordt gemaakt. Ze laten vooral hun stem horen op social media en op straat. Dat maakt het lastig een goede beslissing te nemen. Want, luisteren we dan naar die geluiden of naar de zwijgende, misschien wel meerderheid? Voorzitter, ik heb ooit van iemand gehoord dat fusieprocessen voor de inwoners maar over twee dingen gaan: wat wordt de naam en waar staat het gemeentehuis? Het heeft ons als fractie verbaasd dat we het aan de start van het proces nog ging over draagvlak, voordelen, kosten, bestuurlijke kracht etcetera. Nu lijkt het nog maar over één ding te gaan: de naam. De CDA fractie vindt het jammer dat die naam zowel politiek als inwoners vaak heeft afgeleid van waar het werkelijk om gaat. We hadden ons schijnbaar een hoop geld en moeite kunnen besparen. Geef een paar duizend euro uit aan een naamwedstrijd en klaar is Kees. Desalniettemin voorzitter, onze vraag aan de colleges is: is er een plan B als uit zienswijzen of procedure Tweede en Eerste Kamer blijkt dat de naam Maashorst toch niet gewenst is?

Voorzitter, er moet toch meer zijn dan dat? Ja dat is er. Een uitgebreid proces van meedoen en meepraten. Natuurlijk kun je achteraf gezien van alles vinden van het proces. En dat doen wij als CDA fractie ook. Maar achteraf kijk je een koe in de kont. De media hebben zich likkebaardend op de negatieve klanken gestort. Er klopte allemaal niks van, de raden maakten schoolreisjes en deden kleurwedstrijden op het plein. Op 24 juni waren er véél minder mensen dan verwacht en gemeld. Voorzitter, die berichtgeving is wat ons betreft een uiting van minachting naar de vele mensen vanuit zowel de gemeentes Landerd als Uden de afgelopen maanden vol hebben ingezet om te komen tot een toekomstvisie voor de nieuwe gemeente. Nee, dan heb ik het niet over bestuurders en ingehuurde bureaus. Die doen gewoon hun werk. Die mogen ook verwachten dat er kritische geluiden zijn. Het zijn juist de mensen die vanuit de samenleving een bijdrage hebben geleverd aan het hele proces die een groot compliment verdienen. Of ze nu voor of tegen waren of zijn.

En dan het herindelingsontwerp zelf voorzitter. En ik zal gelijk maar heel eerlijk zijn… het is geen stuk waarvan we staan te juichen. Nou zou juist het CDA natuurlijk blij moeten zijn met een ‘hallelujaverhaal’ maar we missen de kritische noot. Het is vooral een weergave van het hier en nu, het proces en de voordelen van de fusie. Waar staan de nadelen, de valkuilen? Zijn we realistisch genoeg? Vandaar ook onze vraag: wat zijn volgens u die nadelen en valkuilen? Dan kunnen we ons daarop voorbereiden en dit meenemen bij het opstellen van een uitvoeringsplan. En voorzitter, laten we daarbij vooral leren van goede voorbeelden én mislukkingen om ons heen. Wat we ook nog missen is een goed economisch vergezicht. Is dat er wel of gaan u dat nog uitwerken? Wel zijn we blij dat zaken als inclusie, duurzaamheid en inwonersparticipatie als belangrijke speerpunten zijn opgenomen.

De aan het ontwerp gekoppelde toekomstvisie geeft een goed beeld van de wensen van vele betrokkenen. Wat het CDA Uden betreft is dit een koersdocument waarmee we de komende paar jaar aan de slag gaan met een brede vertegenwoordiging uit de samenleving. Niet meer aan de slag vanuit een ja of nee, maar vanuit een ‘hoe pakken we het aan?’. We hebben weliswaar een uitgebreid proces achter de rug, maar zijn nog maar net begonnen. Wat we niet goed vinden in de toekomstvisie is het gebruik van specifieke namen van projecten, ondernemers en bedrijven. Daarmee koppel je een toekomstvisie teveel aan het hier en nu. Het kan morgen zomaar anders zijn. Wij zouden dit graag veranderd zien in het stuk en horen hierover graag de mening van de andere partijen in tweede termijn.

Voorzitter, tot slot…

Mijn lijfspreuk is: niet omzien in wrok, maar vooruitkijken met verbazing. Er ligt een mooie tijd voor ons waarbij veel mensen gaan werken aan de constructie van een nieuwe gemeente. Laten we er voor zorgen dat zowel organisatie als politiek openstaan voor nieuwe ideeën. Hou de mensen die zo enthousiast hebben meegewerkt aan de toekomstvisie vast en koester hun inzet en mening. Zodat we op 1 januari 2022 starten met een gemeente waar iedereen trots op is. En met dat vergezicht wil de CDA fractie graag instemmen het herindelingsontwerp.

Maurits van den Bosch

Fractievoorzitter

 terug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top