CDA Uden< Naar CDA.nl

Lokale afdelingen steunen CDA Brabant
25-10-2019

   

Het CDA Brabant heeft 18 okt j.l. eisen geformuleerd voor het Brabantse landbouwbeleid. Aanleiding zijn de recente ontwikkelingen rondom de stikstofproblematiek, waaronder het eerste advies van de commissie-Remkes. Kern is dat het landbouwbeleid in Brabant zo snel mogelijk in lijn moet komen met het landelijke landbouwbeleid.

Lokale CDA fracties staan volledig achter de opstelling van CDA Brabant om geen eisen te stellen die verder gaan dan de regelgeving vanuit de Rijksoverheid, zoals nu wel het geval is in Brabant. 
 terug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top