CDA Uden< Naar CDA.nl

Raadsvergadering Begroting 2020
07-11-2019

   

 

Tijdens de raadsvergadering over de Begroting 2020 heeft CDA Uden, bij monde van de fractievoorzitter Maurits van den Bosch, in 2e termijn gereageerd op de antwoorden van het college.

Voorzitter, dank aan het college voor de reactie op onze algemene beschouwingen in eerste termijn en de beantwoording van onze vragen. Dank ook aan de andere fracties in deze raad voor hun, in de meeste gevallen uitgebreide bespiegelingen, op het afgelopen jaar en vooral het begrotingsjaar wat voor ons ligt. De CDA fractie is in de eerste termijn zoals u dat zelf noemt mild kritisch geweest. Zoals u dat van ons gewend bent en de inwoners van Uden dat ook van een raadsfractie mogen verwachten. Toch willen we deze tweede termijn juist positief beginnen. Positief vanwege de onlangs door deze raad genomen stap in de richting van één Maashorstgemeente. Het CDA heeft nooit onder stoelen of banken gestoken voorstander te zijn van deze samenvoeging. Positief omdat we zien dat het overgrote deel van ons coalitieprogramma is of wordt uitgevoerd. We investeren in een ondernemende, welkome gemeente.

U kunt de hele 2e termijn lezen via: 2e termijn Begrotingsraad 7 november 2019 .pd

Brabants dagblad:glasvezel-en-verlichte-petruskerk-uden-stapje-dichterbij

 

CDA Uden heeft 2 moties ingediend

1.Binnen een half jaar met een voorstel naar de raad te komen om het buitengebied digitaal te ontsluiten, ( deze motie is aangenomen in de raadsvergadering )

Motie CDA - Programmabegroting 2020 - digitale ontsluiting buitengebied (1).pdf

 

1. In overleg te treden met de initiatiefgroep ‘Ledverlichting Petruskerk’ en de mogelijkheden te onderzoeken die het verplichtingsplan van de initiatiefgroep zowel planinhoudelijk als financieel biedt;

2. De raad in het eerste kwartaal van 2020 te informeren over de stand van zaken en, indien daar vervolgens aanleiding toe is, met een voorstel naar de raad te komen op basis waarvan de raad kan besluiten een verlichtingsplan voor de Sint-Petrus kerk te ondersteunen en de definitieve besluitvorming in de reguliere raadscyclus op te nemen,

Motie CDA - Programmabegroting 2020 - Verlichting Petruskerk.pdf

Nadat de wethouder de toezegging doet om een onderzoek in te stellen en in overleg te treden met de initiatiefgroep "Ledverlichting Petruskerk" trekt het CDA Uden deze motie in

N

 

 terug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top