CDA Uden< Naar CDA.nl

Amendement bij winkeltijden: uitzondering 4 mei
17-04-2020

   

CDA Uden heeft voor de nieuwe winkeltijdenwet gestemd maar niet nadat er een amendement was ingediend die aandacht vraagt voor de Nationale Dodenherdenking op 4 mei. Deze herdenking is bij uitstek het moment om verbondenheid en solidariteit te laten zien. Wij vinden dat de gemeentelijke overheid er op toe moet zien dat iedereen de keuze heeft om om 20.00 stil te zijn. Dat kan ons inziens alleen als de 19.00 uurs regel voor deze datum gehandhaafd blijft. 

Amendement CDA Raadsadvies Verordening Winkeltijden Gemeente Uden 2020 m.b.t. 4 mei (1).pdf

Stemverklaring Verordening Winkeltijden
 
Het CDA Uden heeft tijdens de commissievergadering aangegeven vragen te hebben bij de verruiming
van de winkeltijden. We realiseren ons dat het weliswaar een keuze is van ondernemers om daar wel 
of geen gebruik van te maken, maar dat die keuze vaak vanuit het oogpunt van concurrentie wordt 
opgedrongen. Dit stelt hen voor lastige keuzes in privésfeer en op bedrijfseconomisch gebied. Zelfs 
grootwinkelbedrijven krijgen het niet goed voor elkaar om deze ruime openingstijden 
bedrijfseconomisch te verantwoorden. De supermarkten vormen daar echter een uitzondering op en 
voorzien in een groeiende behoefte en gewenning van de consument. De wet staat ons echter niet 
toe om een uitzonderingsregel toe te passen. Om die reden stemmen we alsnog in met dit 
raadsadvies. We roepen met deze stemverklaring op om met elkaar in gesprek te blijven over de 
gevolgen van de 24-uurs economie voor onze gemeente en deze regelmatig te evalueren.
 
Maurits van den Bosch
Fractievoorzitter CDA Uden
 terug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top