CDA Uden< Naar CDA.nl

Motie: Veiligheid in de Maashorst
04-04-2019

   

Het natuurgebied de Maashorst moet veilig en toegankelijk zijn voor inwoners, gebruikers en recreanten. Maar er zijn al enige tijd bedenkingen van inwoners van Uden (en andere omliggende gemeentes) bij de veiligheid in de Maashorst.

CDA Uden dient daarom een motie in en roept het college op om in overleg met het Bestuur van de Maashorst naar alternatieven en oplossingen te zoeken voor natuurlijke begrazing, waarbij de veiligheid van de bezoekers maximaal gewaarborgd wordt.

De Motie is raads breed onderschreven

Motie vreemd aan de orde - CDA ea -Veiligheid en toegankelijkheid in de Maashorst.pdf

 

 

 terug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top