CDA Uden< Naar CDA.nl

Vraag over Vitaliteit bomen en overlast stormschade
07-06-2019

De storm van 4 juni jl. heeft er binnen onze gemeente voor gezorgd dat er tientallen bomen zijn omgewaaid. Het Brabants Dagblad meldt zelfs op 6 juni jl. dat er in totaal zo’n 150 grote bomen zijn gesneuveld. Materiële schade en overlast zijn het gevolg. Bij de prioritering van de opruimwerkzaamheden door de gemeente staat natuurlijk de veiligheid van onze bewoners en de openbare ruimte voorop. Dat onderschrijft de fractie van het CDA volledig.
 
Een dergelijke storm met schade en overlast in deze hoedanigheid heeft echter ook acute gevolgen voor de bedrijfsvoering van ondernemers. Met name in het buitengebied in de agrarische sector en in het bijzonder de (pluim)veehouderij zijn er grote risico’s voor de veiligheid van de dieren. Het betreft in dergelijke situaties dan vaak vooral de ontstane problemen met gas- en watervoorziening en dataverbinding. De dataverbindingen zijn vaak nodig om bijvoorbeeld luchtbehandelingssystemen te sturen.
 
De fractie van CDA heeft de volgende vragen aan het college van burgermeester en wethouders:
 
1) Kunt u aangeven hoeveel bomen er zijn omgewaaid en/of zodanig beschadigd zijn door de storm dat ze moeten worden gekapt?
 
2) Wat is op dit moment de frequentie van het vitaliteitsonderzoek bomen?
 
3) Sluiten zowel de kwalitatieve eisen als de frequentie van het vitaliteitsonderzoek aan bij de klimaatverandering die steeds meer extreme weersomstandigheden tot gevolg lijkt te hebben?
 
4) Op welke wijze is in het calamiteitenplan een prioritering aangebracht in het ruimen van bomen, daar waar het gaat om continuïteit van (agrarische) bedrijfsvoering en mogelijke gevolgen voor de veiligheid en het welzijn van dieren?
 
5) Hoe werk deze prioritering onder vraag 4 in de praktijk? Bijvoorbeeld in de situatie van de overlast door de storm van 4 juni jl. Zijn er afdoende maatregelen getroffen om de overlast voor de (agrarische)bedrijfsvoering te beperken, of is het nodig om op kort termijn extra maatregelen te treffen om er voor te zorgen dat bij dergelijke calamiteiten voldoende prioriteit wordt gelegd op continuïteit van bedrijfsvoering (pluim)veehouderij?
 

Jurgen minten Raadslid

 

 

 

 

 

 
         
 terug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top