CDA Uden< Naar CDA.nl

Vragen over snelheid Muntmeester
22-06-2019

   

Tijden de afgelopen REF commissie heeft het CDA bij monde van fractievoorzitter Maurits van den Bosch vragen gesteld nav recente gebeurtenissen met hardrijders op de Muntmeester.

Tijdens de commissie deed wethouder Ingrid Verkuijlen de volgende toezeggingen."Na de zomer komt er een verhoogd plateau ter hoogte van Graveur en volgend jaar worden de fietsstroken op het wegdek verbreed waardoor de straat smaller lijkt." Ze beloofde direct actie.

Bewoners van de Muntmeester (omgeving speeltuintje Waardijn) in Uden maken zich grote zorgen over de onveilige verkeerssituatie in hun straat en de aansluitende ontsluitingswegen naar onder andere de Plus Supermarkt en naastgelegen winkels. De onveiligheid heeft vooral betrekking op te hoge snelheden.

Verschillende mensen hebben recentelijk contact opgenomen met de gemeente en melding gedaan van deze onveilige situatie. Daar werd hen gemeld dat de situatie bij de gemeente bekend is maar dat er geen maatregelen genomen (kunnen) worden. De bewoners maken zich vooral zorgen over de veiligheid van kinderen die naar school of speeltuin gaan en maken melding van geluidsoverlast. Zij hebben ook gezien dat het vooral het lokale verkeer betreft op specifieke tijden (schoolverkeer Wijde Wereld en woon-werkverkeer).

Het CDA Uden heeft hierover verschillende vragen

1) Is het college bekend met de onveilige verkeerssituatie ter plaatse en op de hoogte van de verschillende meldingen die er telefonisch over gedaan zijn?

2) Kan het college uitleggen waarom zelfs bij herhaalde telefonische klachten aan de melder wordt aangegeven dat alleen schriftelijke ingediende meldingen (met DigiD) serieus in behandeling kunnen worden genomen?

3) Is er contact geweest tussen politie en gemeente naar aanleiding van het ongeval op 31 mei jl. en het feit dat de politie naar aanleiding daarvan de situatie ter plaatse heeft bekeken en beoordeeld? En zo ja. Wat is oordeel van de politie met betrekking tot de verkeersveiligheid ter plaatse?

4) Is het college bereid om per direct te komen met een plan van maatregelen waarmee de onveilige situaties kunnen worden voorkomen (verkeer remmende en veiligheidsbevorderende maatregelen) en is het college bereid om met de politie in beraad te gaan en het verzoek neer te leggen om op deze locatie actief te handhaven op snelheidsovertredingen?terug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top