CDA Uden< Naar CDA.nl

Bushalte Hoevenseweg
14-01-2020

   

CDA Uden stelt in de comissie REF van donderdag 16 oktober vragen over de bushalte aan de hoevenseweg.          

Afgelopen vrijdag, 10 januari jl., was het volgende artikel te lezen op de website van het Brabants Dagblad. Het artikel is vervolgens ook geplaats in de zaterdageditie van de betreffende krant (voorblad regiokatern):

https://www.bd.nl/uden-veghel-e-o/ineens-een-bushalte-voor-de-deur-mag-dat-zo-maar~a63e5f7e/

 

De fractie van CDA wil door de wethouder geïnformeerd worden over hoe de procedure met betrekking tot het (ver)plaatsen van de bushalte op de Hoevenseweg is verlopen. Met name onderstaande paragraaf onder het kopje ‘De buurt wist van niks’ roept enkele vragen op :

 

De bushalte ligt er inmiddels lang en breed maar Van Leuken is het er niet mee eens en stapte naar de rechter. Vrijdag diende de zaak voor de rechtbank in Den Bosch. Advocaat mr. Cees de Wit presenteerde een lange lijst met klachten over de gemeente Uden. Zo wist niemand in de buurt bijvoorbeeld dat de bushalte verplaatst zou worden. ,,De communicatie had misschien wat beter gekund”, gaf de ambtenaar namens de gemeente schoorvoetend toe. 

 

De fractie van CDA verzoekt de portefeuillehouder om te reageren op het betreffende artikel in het Brabants Dagblad en de volgende vragen te beantwoorden:

 

  1. Kan de portefeuillehouder schetsen hoe de procedure tot het (ver)plaatsen van de bushalte aan de Hoevenseweg is doorlopen én of dit op de juiste wijze is gebeurd?

 

  1. De kritiek richt zich met name ook op de wijze van communiceren van de gemeente. Is die daadwerkelijk uitgebleven zoals in het artikel wordt geschetst? En zo ja. Hoe heeft dit kunnen gebeuren en hoe kan dit in de toekomst worden voorkomen?

 

  1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de bushalte in kwestie? Wordt deze gehandhaafd? Graag in de beantwoording tevens aandacht voor onderstaande aandachtspunten uit het artikel:
  • Is er sprake van een toename van onacceptabele geluidshinder voor de omwonende?
  • Ligt het talud voor het fietspad daadwerkelijk op grond in privé eigendom?
  • Is er een aannemelijke kans dat de omwonende door de aanpassingen risico lopen op extra vocht- en waterschade?
  • Wordt er alsnog een verkeersbesluit door het college genomen zodat omwonende in de gelegenheid worden gesteld om al dan niet bezwaar aan te tekenen?
  • Wordt er – op advies van de rechter in kwestie – gewacht met het plaatsen van bushokjes tot er meer duidelijkheid over de juistheid van de beslissing?

 

 

Datum indiening: 13 januari 2020

Indiener:

Peter van Orsouwterug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top