CDA Uden< Naar CDA.nl

Bijdrage bij Plan Moleneind
30-01-2020

   

 

Voorzitter, onze lokale CDA afdeling heeft een penningmeester. En als ik een aankoop doe en daarvan een bonnetje inlever, dan wil hij altijd twee dingen van mij weten: was het gebudgetteerd en zo niet, wat was dan het doel van de aankoop. Kortom, verantwoording. Is deze penningmeester dan een pennenlikker? Een zeurpiet? Voorzitter wij zouden willen dat deze gemeente wat meer van dit soort penningmeesters rond had lopen. Want hier gaat het blijkbaar net iets anders. Het gevoel wat daarbij overblijft is: doe maar, over een paar jaar gaan we gewoon naar de gemeenteraad, die keurt het vast wel goed, want dat hebben ze tot nu toe altijd gedaan. Maar voorzitter, zoals tijdens de commissievergadering al bleek, de maat is nu toch echt vol. Elke cent die we hier uitgeven is geld van de inwoners van Uden. Het is onze plicht om daar zorgvuldig mee om te gaan.

Tegelijkertijd lopen we in deze hele discussie een groot risico. En dat is dat deze spreekwoordelijke druppel, in casu Park Moleneind, het kind van de rekening wordt. Wat we niet moeten vergeten is, dat hier gewoon een mooi plan ligt. Een plan waarbij vooral de omwonenden en alle betrokken partijen hun stinkende best hebben gedaan om er iets moois van te maken. Het maatschappelijk rendement is niet in geld uit te drukken. Overlast voor omwonenden wordt beperkt, de veiligheid wordt vergroot, de clubs houden hun eigen identiteit, er is multifunctioneel gebruik, het wordt fraaier. Het kost wa, maar dan hedde ok wa. Uden mag trots zijn op dit soort ontwikkelingen.

Voorzitter, het CDA Uden stemt in met het voorstel van het college.  Raadsadvies moleneind_19.764884 (nieuw) (1).pdf  In de wetenschap dat deze gemeente, en daar maken wij als raad ook onderdeel van uit, hoe je het ook wendt of keert enorm voor paal staat. Voor ons is het begrip vertrouwen daarbij het sleutelwoord. De inwoners van Uden moeten erop kunnen vertrouwen dat in dit huis zorgvuldig met hun geld wordt omgegaan. En ze moeten erop kunnen vertrouwen dat een gemeente die A zegt ook B zegt. Want alleen dat vertrouwen leidt tot goede planvorming en betrokkenheid van de inwoners.

Er ligt een belangrijke motie voor ons. Hoe belangrijk die is blijkt wel uit het feit dat deze is voortgekomen uit een mooi samenwerking tussen oppositie en coalitie. Dat kunnen we hier in Uden best. Motie PvdA ea - Herinrichting Park Moleneind - Onderzoek naar sturing en verantwoording grote projecten.pdf

Een bekende uitspraak van oud-president Ronald Reagan is: “Trust, but verify.” Vertrouw, maar controleer. Dat de CDA fractie de voorliggende motie mee indient is uit vertrouwen. Maar controle is nodig om te kijken hoe we deze en andere fouten in de toekomst kunnen voorkomen. We willen weten wat de oorzaken zijn en hoe het beter kan. En tot slot een tip voor ons allen: laten we vooral niet wachten op de resultaten van het onderzoek, maar morgen beginnen met kleine verbeterstappen oftewel laten we de brug bouwen terwijl we erop lopen.

 
Maurits van  den Bosch
Fractie Voorzitter CDA Uden

 terug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top