CDA Uden< Naar CDA.nl

Dassenraster vs fietsveiligheid
11-05-2020

   

In het gebied nabij de Kruisweg en de Hoogstraat in Uden leeft al een tijdje een aantal dassen.  De gemeente Uden heeft daarom in de omgeving van de A50 dassenrasters geplaatst aan De Corridor, de Munterweg en Wilsfoort. Deze rasters voorkomen dat de dieren de rijbaan oversteken en geleiden de das naar een tunnel onder de weg.  Naast de bescherming van de dassen zorgen deze rasters voor een veilige verkeerssituatie voor wat betreft de A50.

Zie het bericht van de gemeente voor de volledige informatie over deze actie:

https://www.uden.nl/inwoners/nieuws/2020/03/10/gemeente-uden-plaatst-dassenrasters-en-hagen

Echter zijn er door het plaatsen van de dassenraster ook fietspaden tijdelijk buiten gebruik gesteld.

O.a. op het tracé waar de aanleg van de snelfietsroute F50 Uden – Veghel in ontwikkeling is.

Fietsers moeten nu noodgedwongen gebruiken maken van de fietspaden aan de overkant van de weg.

De fietsers op die paden komen nu (vanuit tegengestelde richtingen) erg dicht langs elkaar. Op een dergelijke drukke route is dat t.b.v. de verkeersveiligheid en nu wellicht ook m.b.t. de coronamaatregelen niet wenselijk. Daarnaast, als straks de scholen weer opengaan, zal het nog veel drukker worden op deze route. Al met al draagt de huidige situatie aldaar i.i.g. niet bij aan de verkeersveiligheid van de (vaak jongere) fietsers.

       

De fractie van CDA heeft de volgende vragen aan het college:

 

  1. Wat is de status van (de ontwikkeling van) de snelfietsroute F50 Uden – Veghel?

 

  1. Wat zijn de richtlijnen die CROW hanteren m.b.t. de normbreedte voor een snelfietsroute als F50 Uden – Veghel?

 

  1. Hoe staat de afrastering die bedoeld is voor het verplaatsen van dassen in verhouding tot de snelfietsroute F50? En, welke belangenafwegingen zijn hierbij gemaakt?

 

  1. Het mag duidelijk zijn dat de fractie van CDA zich zorgen maakt of er door bovenstaande situatie een verkeersonveilige situatie is ontstaan voor de fietsers die gebruik maken van deze route. Is er wellicht ook een alternatief scenario denkbaar t.b.v. de veiligheid voor mens en dier?

 

       Indiener:

       

       Peter van Orsouwterug 


Stuur dit door | Afdrukken menu-item | Afdrukken | Top