CDA Uden< Naar CDA.nl

 

Mijn naam is Franko van Lankvelt, 46 jaar en woonachting in Odiliapeel. Ik zit inmiddels sinds 2010 in de gemeenteraad voor CDA Uden.

In de afgelopen jaren heb ik me bezig gehouden met een breed scala aan onderwerpen.

Zo heb ik me onder andere ingezet om de woningbouw in de kerkdorpen weer op de politieke agenda te krijgen en om daarmee de leefbaarheid in de kerkdorpen voor de toekomst te waarborgen.

Ook de ontsluiting van Uden (indien enigszins mogelijk via een Oostelijke Randweg) is een belangrijk speerpunt voor mij en daarmee voor CDA Uden. De toekomst van onze regio wordt mede bepaald door de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de gemeente Uden.

Andere belangrijke punten voor mij zijn de nieuwe rotonde aan de Nieuwedijk - Oudedijk in Odiliapeel (2017) ,de nieuwe aansluiting Noordlaan - Nieuwedijk, het MFA-plein en de herinrichting van de Oudedijk, de ontwikkelingsmogelijkheden voor veebedrijven in het buitengebied en de digitale ontsluiting van het buitengebied.

Het is fantastisch om via de politiek concreet wat te kunnen betekenen voor de mensen in Uden.

Naast raadslid ben ik ook actief bij voetbalvereniging RKSV Odiliapeel waarvan ik voorzitter ben. Ook beoefen ik zelf nog actief de voetbalsport bij deze vereniging, zij het dan op recreatief niveau !

 

     

 


Terug Stuur dit door |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top