CDA Uden< Naar CDA.nl

Voorwoord

Uden is van jou en mij – CDA Uden is vertrouwd en dichtbij

Fijn dat u de moeite neemt ons programma 2014-2018 te lezen. Wij geloven dat ‘Uden van jou en mij is’, dat betekent dat wij samen onze toekomst gaan maken. 

Na eerder vele jaren onderdeel te zijn geweest van de coalitie dient het CDA sinds 2011 de belangen van u en Uden vanuit de oppositie.  Het CDA investeert veel tijd om goed te begrijpen wat er leeft in onze gemeenschap.  Onze fractie heeft met vele mensen, belangenorganisaties en verenigingen in Uden, Volkel en Odiliapeel  persoonlijk gesproken. We weten waar de pijn zit en wat er voor Uden toe doet. Dit alles vormt de basis van ons programma. Wij voelen het als onze verantwoordelijkheid Uden samen met u verder te brengen. U leest in ons programma waar wij voor staan en wat wij willen bereiken in het belang van Uden.
Het beleid van de huidige coalitie en haar wethouders zet een grote groep mensen, maar ook verenigingen, stichtingen, kleinere bedrijven en wijken met de rug tegen de muur. Dat hebben we gezien en gehoord.  Met ons programma sluiten we aan bij wat de Udenaar wil. Dat zijn niet (altijd) de grote bouwwerken en megalomane plannen die, ongecontroleerd, de samenleving veel geld kosten. Het CDA staat voor de menselijke maat, een echte middenpartij met oog voor de samenleving als geheel.  

Tegelijkertijd is het er voor onze samenleving niet eenvoudiger op geworden. Door de soms diep ingrijpende gevolgen van de economische crisis voor zowel individuele inwoners als voor de gemeente én het doorschuiven van taken van de rijksoverheid naar de gemeente kent de gemeente Uden stevige uitdagingen. De verantwoordelijkheid om een antwoord op die uitdagingen te vinden gebaseerd op de menselijke maat gaat het CDA Uden niet uit de weg. Bij voorkeur neemt het CDA Uden deze verantwoordelijkheid vanuit het College van B&W. 

Wij wensen u veel plezier met het lezen en hopen dat u zich herkent in onze uitgangspunten. 
Wij vragen om uw vertrouwen en uw stem op 19 maart in het belang van Uden.
 
CDA Uden, vertrouwd en dichtbij!

Een hartelijke groet, namens leden, kandidaat raadsleden, raadsleden en bestuur CDA Uden

Rached Dekker

Voorzitter CDA, afdeling Uden

Verkiezingsprogramma CDA-Uden 2014.pdf

Voorwoord
1. Wonen
2. Economie
3. Buitengebied
4. Onderwijs
5. Zorg
6. Veiligheid
7. Veerkrachtig bestuur
Speerpunten


Terug Stuur dit door |  Afdrukken | Opslaan als PDF | Top